Camino de migas Camino de migas

Visor de contenido web Visor de contenido web

Funcions
Funcions
  • Analitzar, avaluar i elaborar informes o recomanacions de les situacions on es dirimeixen aspectes ètics en la pràctica assistencial.
  • Promoure la formació en bioètica de tot el personal de l’Hospital i la informació i sensibilització sobre problemes i qüestions ètiques.
  • Elaborar guies, protocols o recomanacions d’actuació en relació amb aquelles situacions clíniques i sanitàries habituals que plantegin problemes ètics.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visor de contenido web Visor de contenido web

Contacte
Correu electrònic
cea@santpau.cat