Presentacio MFRH

Presentació

 

Aquest Servei realitza tractament integral i multidisciplinari dels pacients, amb l'objectiu d'aconseguir el màxim nivell d'autonomia, capacitat funcional i qualitat de vida, tenint en compte el diagnòstic de la discapacitat i la utilització de mesures terapèutiques i ajuts tècnics destinats a corregir-la o minimitzar-la.

 

HOSSPAU Menu

Contacte MFR

Contacte
Ubicació
Secretària: Bloc A - Planta 5, mòdul 2 
Consultes Externes: 
Bloc A - Planta 2, mòdul 4 
Bloc A - Planta 3, mòdul 2 
Antic hospital: Pavelló 20
Contacte

Secretària del Servei

Direcció correu: mfrhb@santpau.cat

Telèfon: 93 553 70 59

 

Recepció de Teràpia (Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional)

Direcció correu: recepciorehabilitaci@santpau.cat

Direcció correu: fisioterapia@santpau.cat

Telèfon: 93 291 90 50

(Extensió: 5788 / 5797)

Fax: 93 556 55 06