Ruta de navegació

Actualitat

null LEscola dInfermeria de Sant Pau publica un estudi de prevalenca de ferides croniques a les residencies geriatriques

Actualitat
25/02/2021
L'Escola d'Infermeria de Sant Pau publica un estudi de prevalença de ferides cròniques a les residències geriàtriques

L'Escola d'Infermeria de Sant Pau publica, a Journal of Tissue Viability, l'estudi amb el títol: "Prevalence and caractheristcs of older people with pressure ulcers and legs ulcers in nursing homes in Barcelona". Aquest estudi, liderat per la Dra. Elvira Hernández Martínez-Esparza, infermera i professora de l'EUI-Sant Pau, fa una fotografia de la realitat de les residències de gent gran sobre úlceres per pressió i úlceres d'extremitat inferior. La investigació conclou que 4 de cada 100 residents presenta una nafra que es podria prevenir en la gran majoria de casos.

Les úlceres per pressió i les úlceres d'extremitat inferior, són les ferides cròniques més freqüents en usuaris de residències geriàtriques, un dels grups més vulnerables a patir-ne. Aquestes ferides suposen un alt risc de mortalitat i generen múltiples complicacions sanitàries, deteriorant la qualitat de vida i augmentant la despesa sanitària. No obstant això, la prevalença d'úlceres per pressió i úlceres d'extremitat inferior en residencies geriàtriques mai s'havia estudiat al nostre país.

En aquest estudi, es valora a més de 8000 residents ingressats en 168 residències geriàtriques de Barcelona, amb la col·laboració de les infermeres dels equips d'atenció residencial, i es determina el nombre de ferides cròniques i les característiques de les residències i els residents amb ferides cròniques.

Els resultats principals d'aquest estudi són que el 4,4% dels residents ingressats presenten una d'aquestes dues ferides cròniques, i el 3,5% pateix una úlcera per pressió (que es podria prevenir en la gran majoria de casos).

Per altra banda, es posa de manifest que les residències petites i privades, amb menys ratis d'infermeres, tenen una major prevalença de ferides cròniques que les residències més grans i amb més dotació infermera. Així com que, les ferides es desenvolupen majoritàriament a les mateixes residències, on es suposa que el personal cuidador hauria d'estar més qualificat que als domicilis. Per altra banda, la localització anatòmica on les ferides són més profundes i més severes és a les tuberositats isquiàtiques, possiblement relacionat amb els temps de sedestació i control de reposicionament de les pressions en aquestes institucions.

Aquest estudi és el primer estudi de prevalença d'úlceres per pressió i úlceres d'extremitat inferior en residències geriàtriques en Espanya. Els seus resultats són representatius de la població de residències i poden ajudar a definir les estratègies de prevenció i a la priorització de les cures en aquestes institucions, on el perfil de persona major és cada vegada més vulnerable.

 

Abstract