Become a Volunteer?

*Name:
*Surname:
*Born in:
*Country:
*Birthdate:
*DNI
*Phone 1
*Teléfono 2
*Email:

Way:
Number:
City:
Province

Training:
Previous occupations:
Current occupation:
has been a volunteer?
Where?
What´s your motivation to volunteer ?:
How much time can you spent to be volunteering ?:
Want to add something ?:
 
Send Clear
Informació Legal: Al facilitar les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGS) només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per la FGS, adreceu una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, al Servei de Voluntariat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, c/Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona. (Si per qualsevol circumstància no es portés a terme la vostra selecció, l’hospital conservarà la documentació per un període màxim de 3 mesos. Posteriorment es procedirà a la seva destrucció).
Voluntariat Sant Pau
Ubicació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Quintí, 89
Planta 0, bloc A
Contacte
Tel. 93 556 55 40
voluntariat@santpau.cat