Informació al ciutadà
Citizen Information
Citizen Information
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un centre de serveis referent a Catalunya pels seus excel·lents serveis de salut, recerca i docència, amb una forta implantació a la seva àrea d’influència i una alta qualificació humana, professional, tecnològica i de qualitat.
Com arribar-hi?
+
How to get?

Citació telefònica
+
Telephone appointment

Urgències
+
Emergency

Servei d'Atenció a l'Usuari
+
User Service Attention

Guies informatives
+
Information guides

Le Meva Salut
+
La Meva Salut