Camí de navegació Camí de navegació

Preguntes freqüents
Preguntes freqüents
Preguntes freqüents
Què necessito per demanar o recollir la meva documentació?
 • Si és el propi pacient haurà de presentar el DNI, passaport o document equivalent vàlid que l’identifiqui.
Si no sóc el pacient, quina acreditació he d’aportar?
 • Si és un representant del pacient:

  Autorització signada pel pacient, DNI, passaport o document equivalent del pacient i del representant.

  Model d’autorització 

 • Per a pacients difunts:

  Llibre de família o document que acrediti la situació d’hereu.

 • Per a pacients menors de 16 anys:

  Llibre de família o document que acrediti la tutela.

 • Per a incapacitats:

  Altres documents acreditatius de la representació o tutoria