Ruta de navegació

CursosPenelope

Cursos Penèlope
Cursos Penèlope
Cursos Penèlope

Publicador de continguts

null Curs Tractament Depuratiu Continu en el Pacient Crític / Curso Tratamiento Depurativo Continuo en el Paciente Crítico

Publicador de continguts
19/02/2024
Curs Tractament Depuratiu Continu en el Pacient Crític / Curso Tratamiento Depurativo Continuo en el Paciente Crítico

Formació específica en la depuració contínua que permeti al personal
d’infermeria liderar l’aplicació dels diferents tractaments depuratius que pugui precisar
el pacient crític / Formación específica en la depuración continua que permita al personal de enfermería liderar la aplicación de los diferentes tratamientos depurativos que pueda precisar el paciente crítico