Ruta de navegació

SalaDePremsa

Sala de premsa

Publicador de continguts

null Sant Pau suma 500 trasplantaments de moll os

Publicador de continguts
14/02/2017
Sant Pau suma 500 trasplantaments de moll d’os

La intervenció ha estat realitzada aquest febrer a un infant amb una malaltia

neoplàsica hematològica que avui es recupera favorablement.

 

Barcelona, 15 de febrer 2017. La Unitat d'Hematologia, Oncologia i de Trasplantament

de Progenitors Hemopoètics del Servei de Pediatria de l'Hospital de Sant Pau, celebra

aquest mes de febrer la recuperació hematològica d'un pacient pediàtric que ha estat

el número 500 dels trasplantaments realitzats en aquesta Unitat. Es tracta d'un infant

amb una malaltia neoplàsica hematològica en segona remissió i en la que el

trasplantament és l'únic tractament que li pot oferir possibilitats de curació.

L’equip de la Unitat, composat per les doctores Montserrat Torrent, Luisa

Sisinni, el Dr. Vicente Serna i la Dra. Isabel Badell i dirigida per aquesta última, treballa

en col·laboració amb d’altres unitats i professionals del Servei de Pediatria, així com

diferents especialistes i serveis de l’hospital en el marc del Programa de TPH de

l’Hospital de Sant Pau, desenvolupat sota la direcció del Dr. Jordi Sierra.

Sant Pau l’any passat va celebrar els seus 40 anys d'experiència en el

trasplantament hemopoètic. Avui dia la gran majoria d’aquest tipus de

trasplantaments són de gran complexitat, donat que la gran part dels donants no estan

emparentats, i tot i així els resultats d’aquesta unitat pediàtrica es troben al nivell dels

centres més prestigiosos del món sent actualment la segona en nombre de

transplantaments a Catalunya i la tercera en tot l’Estat.

 

 

Més informació:

Sílvia Castells

Directora de Comunicació

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

scastells@santpau.cat

Tel. 93 5537865