Ruta de navegació

Actualitat

null Ja esta en marxa la base de dades per coneixer millor els tumors timics

Actualitat
24/04/2017
Ja està en marxa la base de dades per conèixer millor els tumors tímics

El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital de Sant Pau, ha liderat la creació i posada en marxa de la Base de Datos Nacional para el Registro de Tumores Tímicos i del Grupo Español Para el Estudio de la Patología Tímica. L’objectiu d’aquesta iniciativa, coordinada pel Dr. Juan Carlos Trujillo i la Dra. Elisabeth Martínez, és dissenyar una base de dades multicèntrica per disposar d’un registre unificat de la incidència, mètodes diagnòstics, tractament i evolució dels tumors tímics a Espanya.

Donada la baixa incidència dels tumors tímics, la creació d’aquesta base de dades on participaran 27 centres espanyols, pot millorar el coneixement de la situació d’aquesta malaltia en tots els seus aspectes: diagnòstic, estadificació, tractament, factors pronòstics, evolució i supervivència, així com plantejar línies d’actuació tant en l’àmbit clínic com d’investigació.

La recollida de dades es dividirà en dues fases. Una primera de caràcter retrospectiu i una segona de caràcter prospectiu. Conèixer els mètodes diagnòstics i terapèutics dels tumors tímics de l’estat pot ajudar a la creació de protocols d’actuació unificats.

Els tumors tímics estan considerats dintre del grup de Enfermedades Raras i pel que fa a la creació i el disseny de la base de dades s’ha realitzat mitjançant un conveni amb l’Instituto Carlos III encarregat de fomentar la creació d’estudis que ajudin a millorar el tractament d’aquest tipus de malalties.

D’altra banda, es treballarà en estreta relació amb el International Thymig Malignancy Interest Group (ITMIG). Grup de caràcter internacional per a l’estudi d’aquest tipus de patologia. La voluntat d’aquesta iniciativa és compartir les seves dades amb ITMIG, de cara als futurs estudis que es puguin portar a terme.