Ruta de navegació

Actualitat

null Tres hospitals catalans i un britanic liderats per Sant Pau impulsen la compra publica conjunta de serveis de marcapassos basada en valor mes important dEuropa

Actualitat
20/01/2020
Tres hospitals catalans i un britànic, liderats per Sant Pau, impulsen la compra pública conjunta de serveis de marcapassos basada en valor més important d’Europa

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va fer públic el passat 16 de gener de 2020 -en nom del grup de compradors del projecte RITMOCORE- una licitació conjunta que servirà per a contractar serveis innovadors per a la millora de l’atenció a pacients que necessitin marcapassos.

El projecte, que ha comptat amb la coordinació i suport metodològic de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut, reuneix el grup de compradors, que està format pel Liverpool Heart and Chest Hospital (Regne Unit), l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com a comprador principal. El valor de la licitació és de 19.424.635 €.

RITMOCORE és un dels principals projectes de compra pública d’innovació en salut actualment en curs a la Unió Europea, parcialment finançat sota el programa Horizon2020. El projecte proposa l'evolució en el tractament de pacients amb bradicàrdies que necessiten un marcapassos, aplicant així l’experiència prèvia de l’hospital de Sant Pau en la compra d’innovació en l’àmbit de Cardiologia, que ja ha donat peu a diversos reconeixements internacionals.

L’objectiu dels serveis licitats és implantar un nou model d’atenció que millori els resultats en salut dels pacients amb marcapassos, tot fent més eficient el servei públic a la ciutadania. Amb aquesta visió, el nou model inclourà, entre d’altres, el monitoratge remot dels pacients amb marcapassos, l'apoderament dels professionals de primària i la integració assistencial a través de l'intercanvi d'informació. També fomentarà l'alineament d'objectius entre tots els actors involucrats (proveïdors, professionals assistencials, gerents d'hospitals i pacients).

Així doncs, el RITMOCORE proposa passar d'una compra convencional, a una prestació de serveis innovadors que inclouran un centre de suport pel control remot dels marcapassos, el lliurament d'informació rellevant predefinida a tots els actors implicats i professionals assistencials, la integració i monitoratge de signes vitals a casa i suport a l'activació del pacient, així com un suport a la gestió del canvi del centre assistencial. El servei es basa en un model de risc compartit entre l’hospital i l’entitat proveïdora.

El concurs restarà obert a la recepció d'ofertes durant 60 dies des de la publicació de l’anunci a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea.

Catalunya i la compra pública basada en valor
La compra pública basada en valor (Value-based procurement) constitueix un nou enfocament que les organitzacions amb responsabilitats en la compra pública estan incorporant per aconseguir l'adopció de solucions innovadores que aportin valor real mitjançant una major qualitat en l'atenció sanitària i més sostenibilitat per al sistema de salut. Catalunya és actualment capdavantera a Europa en el desenvolupament de projectes de compra pública basada en valor gràcies al compromís del sistema amb l’estratègia i la millora del propi sistema.

El Servei Català de la Salut va finançar el 2019 un total de 18 projectes d’innovació a través del nou Programa de Compra Pública d’Innovació en Salut per a entitats de la xarxa del sistema sanitari públic de Catalunya (SISCAT) i orientats a la millora de la qualitat i l’eficiència de l’atenció sanitària. La Convocatòria va ser cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), esdevenint així una experiència de referència a la Unió Europea.

Més informació
Anunci de compra pública de solucions innovadores per a adquirir un servei innovador de gestió integral i integrada, millorat amb l'ús de tecnologies digitals, dels pacients que utilitzin un marcapassos (RITMOCORE) de 16 de gener de 2020. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=34902682&reqCode=viewCtn

Web del Projecte Europeu RITMOCORE
http://www.ritmocore-ppi.eu

Servei Català de la Salut-Compra pública d'innovació en l'àmbit de salut https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/compra-publica-innovacio/

Banner Butlleti Sant Pau Ara

Imatge amb enllaç per realitzar subscripcions al butlletí
+
Subscriu-te al butlletí

 

ContacteComunicacio

Contacte Comunicació
Cap de Premsa

Abraham del Moral

Telèfon: 93 553 78 30

Email: adelmoralp@santpau.cat

Lloguer d'espais

Telèfon: 93 553 78 30

Email: espais@santpau.cat