Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau ha iniciat mes de 30 projectes de recerca sobre el nou coronavirus

Actualitat
01/06/2020
Sant Pau ha iniciat més de 30 projectes de recerca sobre el nou coronavirus

L’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau) ha iniciat més de 30 projectes de recerca amb la finalitat de combatre i conèixer millor el nou coronavirus i la malaltia Covid-19. Els projectes es desenvolupen en diferents àrees de recerca per tal de tenir una visió global de la malaltia.

Els projectes de recerca de Sant Pau estan especialment orientats a millorar el tractament dels pacients afectats de la Covid-19 (inclosos diversos assajos clínics amb fàrmacs), identificar factors genètics i bioquímics que permetin predir el pronòstic dels pacients i quins faran complicacions respiratòries greus, investigar quines patologies i tractaments prèvies poden influir en l'evolució clínica dels pacients, fer millores en el diagnòstic de la Covid-19, incrementar els coneixements sobre la resposta immunitària a la infecció, estudiar com afecta la Covid-19 a escala neurològica i en termes de salut mental, així com estudiar les poblacions a nivell de l'epidemiologia de la pandèmia.

Els projectes de l’IIB Sant Pau en Covid-19 s’han presentat, a través o amb el coneixement de l’estructura de suport als investigadors de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau, a nombroses convocatòries obertes per la via d’urgència per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), el Departament de Salut/Biocat, la Fundació Daniel Bravo-Andreu, la Fundació “La Caixa”, l’Instituto de Salud Carlos III, la Comissió Europea Programa Marc H2020, Mercatus Center at George Mason University, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc. Altres compten amb suport privat o s’han impulsat amb fons propis.

 

Aquests són els projectes de recerca en Covid-19 de Sant Pau:

Projectes en curs amb finançament concedit en les convocatòries de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut / Biocat i de l’Instituto de Salud Carlos III

 • Assaig clínic pilot, obert, randomitzat d'ús combinat d’hidroxicloroquina, Azitromicina i Tocilizumab per al tractament de la infecció per SARS-CoV-2 (Covid-19).
 • Variabilitat en gens de resposta immune i predicció d'infecció greu per SARSCoV- 2 (estudi INMUNGEN-CoV2).
 • Ús del biomarcador de càncer de pulmó (KL-6) per estratificar el risc de malalties intersticials pulmonars greus en pacients amb infecció primària per Covid-19.
 • Resposta immune a la Covid-19 en treballadors de l’Hospital: identificació de donants adequats per a teràpia plasmàtica hiperimmun.
 • MIND/Covid-19: Impacte sobre la salut mental i NeeDs associats a Covid-19: una avaluació nacional completa a Espanya.

 

Estudis observacionals, estudis clínics i nous dispositius mèdics

 • Desenvolupament d’un respirador portàtil per utilitzar a les UCIs dels Hospitals. Àmbit mundial.
 • Evolució de Covid-19 en pacients anticoagulats o antiagregats. Estudi CORONA.
 • COVIZUMAB-6: Estudi de casos i controls: ús de TOCILIZUMAB (INH. DE RECEPTOR DE IL6) endovenós en la síndrome d’alliberament de citoquines produïda per infecció aguda per SARS-COV2.
 • La infecció per Covid-19 és un factor pronòstic pel pacient amb ictus isquèmic agut? Estudi COVICTUS .
 • Infecció por Covid-19 en el primer trimestre de gestació: seroprevalència i impacte en la funció placentària.
 • Predicció del risc de coagulopaties induïda per sèpsia en pacients  amb Covid-19.
 • Avaluació de l’impacte psicosocial en professionals sanitaris exposats durant la pandèmia pel coronavirus Covid-19.
 • Pacients amb Tumors Sòlids Malignes amb infecció Covid-19 a Catalunya: Estudi Retrospectiu Multicèntric (ESTUDI CAT-ONCOVID).
 • Impacte dels estrògens en l’evolució de la infecció per Covid-19. Estudi E-Covid19.
 • Trombosi pulmonar en pacients amb Covid-19 (TROMCOVID).

 

Altres projectes finançats amb fons propis, donacions o pendents de rebre finançament

 • Revisió sistemàtica ràpida de la literatura i elaboració de guia sobre intervencions per reduir l'impacte en la salut mental de professionals sanitaris actuant davant COVID-19.
 • Assaig clínic sobre la inhibició funcional aguda de HMGCoAr mitjançant l’administració intravenosa d’atvastatina per neutralitzar la tempesta de citoquinina induïda per la Covid-19, ARDS i la mort (INTRATOR).
 • Utilitat del biomarcador Krebs von den Lungen (KL-6) per l'estratificació del risc de pneumopatia intersticial greu en pacients amb primoinfecció per COVID-19.
 • Ús d'un espectròmetre portàtil d'IR combinat amb anàlisi multivariant per a discriminar pacients sans de pacients infectats amb el virus SARS-CoV-2.
 • Funció placentària i cardíaca materna en gestants afectes COVID-19 i predicció de mal resultat matern i perinatal.
 • Estudi multicèntric de cohorts retrospectives i prospectives de pacients hospitalitzats per COVID-19: anàlisi comparativa de característiques clíniques, diagnòstiques i terapèutiques, factors pronòstics, desenllaços i costos.
 • Epidemiologia de SARS-CoV-2 en persones amb obesitat i/o diabetis mellitus a Catalunya - Estudi epiCOVID19DMO.
 • Anàlisi de la resposta immune enfront de Covid-19 en treballadors sanitaris.
 • Caracterització de l'expressió immunofenotípica i gènica de PD1 en limfòcits T CD8 + en pacients amb infecció aguda per SARS-CoV-2.
 • Detecció i monitorització del dany neurològic en pacients COVID-19 mitjançant biomarcadors serològics.
 • Impacte de la pandèmia per SARS-COV-2 en el tractament del càncer amb radioteràpia.
 • EPICOVID. Lesió pulmonar precoç en Covid-19.
 • Les variants genètiques com a determinants de la gravetat de la Covid-19.
 • Aturar l’enemic a les portes: una estratègia terapèutica per neutralitzar el coronavirus SARS-CoV-2 abans d’entrar a la cèl·lula.
 • Estratificació de pacients amb Covid-19 segons la signatura esgotada de cèl·lules T CD8 + per a un tractament personalitzat.
 • Estudi poblacional de prevalença de la infecció pel virus SARS-CoV-2 i de la seva repercussió sobre la salut.
 • Característiques clíniques i pronòstic dels pacients COVID positius o casos possibles seguits a l’atenció primària: estudi COVID-AP.
 • Estudi de cohorts sobre la influència dels fàrmacs sedants en la supervivència de pacients infectats per Covid-19 que precisen ventilació mecànica.
 • Influència del canvi en els fluxos assistencials en la mortalitat o supervivència de la població durant la pandèmia de la COVID-19.
 • PRECIS – Covid-19: Predicció del Risc de Coagulopatia Induida per Sepsis en pacients amb Covid-19.  

 

Banner Butlleti Sant Pau Ara

Imatge amb enllaç per realitzar subscripcions al butlletí
+
Subscriu-te al butlletí

 

ContacteComunicacio

Contacte Comunicació
Cap de Premsa

Abraham del Moral

Telèfon: 93 553 78 30

Email: adelmoralp@santpau.cat

Lloguer d'espais

Telèfon: 93 553 78 30

Email: espais@santpau.cat