Ruta de navegació

Actualitat

null Postgrau Atencio al pacient amb sistemes de suport respiratori no invasiu SRNI

Actualitat
21/11/2021
Postgrau “Atenció al pacient amb sistemes de suport respiratori no invasiu (SRNI)

El proper 1 de desembre comença el postgrau “Atenció al pacient amb sistemes de suport respiratori no invasiu (SRNI)”. Una diplomatura universitària impulsada per la Càtedra INSPIRA-UAB (INStitut Per a la Investigació Respiratòria Avançada - Universitat Autònoma de Barcelona) i dirigida pel Dr. Vicente Plaza, Meritxell Peiró i el Dr. Pedro A. Antón Albisu, director, supervisora d’infermeria i cap clínic de la Unitat de Ventilació respectivament, del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia de Sant Pau. Un postgrau dirigit principalment a professionals sanitaris amb el grau d’infermeria, que vulguin  aprofundir en el coneixement especialitzat de l’atenció al pacient amb sistemes de suport respiratori no invasiu (SRNI).

L’objectiu del postgrau és desenvolupar competències específiques en atenció al pacient amb  patologia respiratòria amb necessitat de Sistemes de Suport Respiratori no Invasiu (SRNI), entre d’altres la ventilació no invasiva, CPAP o ventilació mecànica per traqueotomia o sistemes d’oxigenoteràpia d’alt flux. Liderar  la planificació i  el desenvolupament de  models d'intervenció per fomentar  l'atenció integral a les persones amb patologia respiratòria i a  les seves  famílies. Elaborar,  aplicar i avaluar plans de cures i intervencions en situacions d'alta  complexitat  tenint en compte les  necessitats del pacient i la seva família utilitzant l'evidència científica en la programació d'activitats específiques i individualitzades. Demostrar els coneixements i habilitats avançades per al desenvolupament i aplicació dels procediments i tècniques clíniques necessàries per atendre el pacient amb patologia respiratòria  amb criteris de seguretat i qualitat. L'alumne podrà triar entre cinc àrees per focalitzar la seva formació.