Actualitat

null MPOC

Actualitat
16/11/2021
Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

Avui, 17 de novembre, és el Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). Organitzat per la Iniciativa Global contra la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (GOLD), en col·laboració amb professionals de la salut i grups de pacients amb MPOC d'arreu del món, aquest esdeveniment té com a objectiu conscienciar la població sobre la malaltia i millorar l'atenció a les persones afectades. Enguany, amb el lema "Pulmons sans: més important que mai", la jornada pretén destacar el fet que, malgrat la pandèmia de COVID-19, la MPOC continua essent una de les principals causes de mort arreu del món. Sant Pau s’adhereix a aquestes iniciatives i suma en la lluita diària contra aquesta malaltia amb una Unitat d’alta complexitat per fer-hi front.

Sant Pau disposa d’una Unitat específica per tractar els pacients amb aquesta malaltia. La Unitat de MPOC de l’Hospital ha obtingut recentment l’acreditació d’Unitat d’Alta Complexitat amb excel·lència de la SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica). Per aconseguir aquesta acreditació s’ha de complir una sèrie de requisits en els àmbits científic, docent i sobretot clínic pel maneig dels malalts amb MPOC.

La Unitat de MPOC de Sant Pau la constitueix un equip multidisciplinari coordinat per la Dra. Ingrid Solanes i de la que en formen part infermeres, fisioterapeutes i pneumòlegs i disposen d’una sèrie d’efectius per tal de donar cobertura a les necessitats individuals de cada pacient.

 

 

 

 

La Unitat compta amb la consulta de MPOC, on es fa el seguiment i s’ajusta el tractament en funció de l’estat del pacient i els seus símptomes, en cada visita. Els tractaments van des d’ajudar-lo en l’abandó del tabac, que ho fa una infermera especialitzada, la prescripció de fàrmacs adequats i educació de teràpia inhalada, valorar necessitats d’oxigenoteràpia i/o ventilació mecànica, rehabilitació respiratòria, o inclús teràpia pal·liativa si el pacient presenta molts símptomes o està en una fase avançada de la seva malaltia.

La rehabilitació respiratòria està pensada per aquells pacients més simptomàtics i que s’aguditzen sovint i inclou tant fisioteràpia respiratòria com entrenament dels diferents grups musculars.

Per aquells pacients que s’aguditzen hi ha el recurs d’Hospital de Dia de Pneumologia on, amb cita prèvia, poden ser atesos amb molt poc temps de demora. Si es dóna una situació més urgent es poden dirigir al Servei d’Urgències. L’Hospital de dia  de Pneumologia ha demostrat evitar ingressos hospitalaris, ja que després de donar un tractament es pot fer un seguiment més estret de l’evolució. “Els ingressos per exacerbació de la MPOC s’han associat a un augment del risc de mortalitat i a un deteriorament dels pacient, i amb aquest dispositiu s’intenta evitar el reingrés hospitalari” comenta la Dra. Ingrid Solanes.

La Unitat de MPOC també compta amb la figura de la infermera gestora de casos qui coordina l’assistència dels pacients més fràgils i reingressadors, fa seguiment després d’una exacerbació i/o ingrés i és la persona amb qui el pacient pot contactar en cas d’empitjorament dels símptomes i qui li pot coordinar, programar o reprogramar visites segons es consideri.

L’objectiu final és tenir el pacient amb MPOC el més controlat possible.

Què és la MPOC

La malaltia pulmonar obstructiva crònica (també coneguda amb les seves sigles, MPOC) és una de les principals causes de mortalitat al món. Aquesta patologia es produeix perquè s'inflamen els bronquis i es destrueixen els envans dels alvèols. Els alvèols són unes petites bosses en contacte directe amb els vasos sanguinis, on arriba l'aire que entra pels pulmons a través d'uns conductes que es van bifurcant progressivament (els bronquis). Als alvèols és on es produeix l'intercanvi de gasos entre el medi exterior i l'interior de l'organisme, és a dir, és on l'oxigen passa a la sang i s'elimina diòxid de carboni.

El resultat és una dificultat progressiva per respirar adequadament, cosa que es tradueix en una major dificultat per a dur a terme les activitats de la vida diària.

Més informació