Ruta de navegació

Actualitat

null Dra Xenia Acebes Roldan nova directora assistencial de Sant Pau

Actualitat
02/11/2021
Dra. Xènia Acebes Roldan nova directora assistencial de Sant Pau

La Dra. Xènia Acebes Roldan ha estat nomenada l‘1 de novembre directora assistencial de Sant Pau. El Dr. Josep Ris Romeu, qui ha ostentat la direcció assistencial, assumeix la direcció del Procés d’Atenció Urgent (PAU) de l’Hospital, càrrec que ja desenvolupava. La direcció de l’Hospital agraeix la tasca portada a terme durant dos anys pel Dr. Ris en el seu càrrec, especialment la direcció de la lluita contra la pandèmia de la Covid-19.

 

La Dra. Xènia Acebes Roldan ha estat la directora de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut fins al moment d'incorporar-se a la Direcció Assistencial de l'Hospital de Sant Pau.

 

Com a directora de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut ha portat a terme tasques de macrogestió des del vessant de l'assegurança de la cobertura de les prestacions incloses en la cartera pública de salut de la Generalitat de Catalunya, així com el disseny i ordenació de processos assistencials amb visió integral, integradora i centrada en el valor, per tal d'incloure estratègies per garantir la qualitat, seguretat i eficàcia en l'ús de medicaments i de la seva prestació farmacèutica.

 

Anteriorment, a l'Hospital de Mollet i com a directora mèdica va treballar per garantir l'eficàcia, eficiència i qualitat, així com el valor afegit per la comunitat de l'atenció prestada a través de la planificació estratègica i operativa de projectes. El 2018 va iniciar el procés d'unió dels Consorcis Sanitaris de l'Alt Penedès i el Garraf, i com a directora assistencial, va liderar el projecte de planificació de la fusió i integració de serveis clínics.

 

La Dra. Acebes va iniciar la seva carrera en la gestió el 2012, primer com a coordinadora mèdica (Direcció d'Operacions Hospitalàries) a l'Hospital Universitari de Bellvitge i després com a sotsdirectora mèdica. Durant aquest temps va desenvolupar la seva tasca com a responsable d'admissió i gestió de pacients responsabilitzant-se en l'admissió d'urgències, planificació de capacitat de llits, programació de cirurgia electiva i la planificació de la consulta externa. Va participar en plans trans i multidisciplinaris per a coordinar i millorar l'accés dels pacients en un hospital terciari coordinant diferents nivells d'atenció, primària i especialitzada.

 

La Dra. Acebes és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona. Va fer el MIR a Bellvitge especialitzant-se en Oftalmologia. Posteriorment va fer el màster d'ESADE "Direcció de Serveis Integrats de Salut" i a la Universitat Oberta de Catalunya va cursar Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes. Es va doctorar per la Universitat de Barcelona el 2010 i més tard va realitzar el Màster en Administració d'Empreses d'ESADE.