Ruta de navegació

Actualitat

null 10 anys de parts de natges via vaginal a Sant Pau

Actualitat
25/05/2021
10 anys de parts de natges via vaginal a Sant Pau

Fa 10 anys que el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau va recuperar l’atenció al part en presentació de natges per via vaginal. Això ha permès oferir l’oportunitat a moltes dones d’intentar un part amb aquesta presentació per aquesta via i augmentar els naixements en aquesta posició del 7% el 2010 al 31% el 2020. Sant Pau és avui dia l’hospital català de referència en aquesta modalitat.

En 10 anys s’ha aconseguit recuperar l’experiència dels especialistes que realitzen la seva activitat a la sala de parts de l’Hospital de Sant Pau a través de l’organització d’un taller anual per recordar les maniobres d’ajuda manual al part de natges, així com diferents estratègies davant possibles complicacions.

Les millores en l’atenció han comportat que el 82% de les dones que desitjaven realitzar un part vaginal amb presentació de natges ho aconseguís amb èxit. Això suposa en 10 anys, 118 parts vaginals de natges amb molts bons resultats perinatals.

 

Actualització de coneixements

La formació és l’eina fonamental per mantenir les habilitats donat que la presentació de natges només es dóna en el 3-5% dels embarassos i d’aquests no tots compleixen els criteris per a un part vaginal segur. Amb la formació continuada, s’ha aconseguit que el 90% dels professionals que treballen a la sala de parts de Sant Pau estiguin capacitats per a realitzar aquesta atenció. També hi ha un equip de professionals experimentats, organitzats en torns rotatoris, que donen suport a l’equip de la sala de parts en els casos en els quals el metge de guàrdia ho sol·liciti.

En els últims 5 anys, les llevadores i obstetres de l’Hospital de Sant Pau han actualitzat  els seus coneixements amb experts europeus en la tocúrgia moderna, per tal de promoure el part fisiològic de natges.

 

Apoderament de la dona

Els parts s’atenen de tal manera que la dona tingui llibertat de moviments, amb analgèsia epidural de baixa dosi i en posició de quadrupèdia, donat que ofereix important beneficis en l’evolució del part. Tot això es coneix com a atenció fisiològica al part de natges.

Des de l’inici del protocol del part de natges a Sant Pau el 2010, s’han realitzat diverses actualitzacions. La més important i que ha canviat la forma d’atenció als pares i al seu nadó, és la introducció d’una atenció integral a la presentació de natges afavorint l’apoderament de la dona i l’adaptació a les necessitats de cada parella, facilitant-los tota la informació disponible amb llibertat, tranquil·litat i seguretat.

 

Constant millora dels processos

Per tal de millorar els processos d’abordatge al part de natges via vaginal s’han portat a terme diferents accions:

Atenció especialitzada

Es va iniciar una atenció especialitzada a les parelles que es trobessin amb una presentació de natges del seu nadó per a tenir el temps adequat, sense presses, per poder explicar-los amb detall quines opcions hi ha basades en l’evidència actual, quins són els riscos i els beneficis de les diferents opcions, i donar-los a conèixer les expectatives, atendre les seves preocupacions i dubtes, presentar-los la forma de treballar de l’equip assistencial de Sant Pau, i, alhora, iniciar una relació de confiança amb aquests professionals.

La consulta està liderada per l’equip de llevadores de l’equip multidisciplinari de l’atenció a la presentació de natges, que en aquests moments i a causa de la pandèmia per la Covid 19 s’ha mantingut en format telefònic. En molts casos, aquest és el primer contacte amb l’Hospital de Sant Pau, ja que moltes dones arriben al final del seu embaràs quan la presentació del nadó és de natges i no troben cap altra  alternativa a la cesària o busquen més informació per prendre una decisió.

Després de la consulta inicial, els pares tenen una visita amb un obstetre de l’equip per realitzar una ecografia fetal, valorar la col·locació del nadó i que pot oferir l’Hospital, per acabar amb la definició de l’estratègia fins al final de l’embaràs.

 

Accés a la informació

Es va crear una adreça de correu electrònic de contacte amb l’equip d’atenció al part de natges nalgas@santpau.cat perquè tota dona que necessiti informació pugui accedir fàcilment a l’equip de l’Hospital de Sant Pau, independentment que l’embaràs s’hagi controlat en els ASSIR de referència de l’Hospital o en altres externs.

El 2020, el 50% dels parts amb presentació de natges atesos a Sant Pau provenien de centres externs.

 

Versió cefàlica externa (VCE)

Es va incorporar la versió cefàlica externa (VCE) – maniobra externa que busca canviar la posició del nadó per col·locar-lo en presentació cefàlica – com a alternativa al part vaginal de natges, ja que hi ha algunes dones que no desitgen intentar aquest tipus de part, però alhora la cesària la plantegen com a última opció. Des de la seva incorporació a Sant Pau s’han realitzat 73 VCE, amb un percentatge d’èxit del 53%, molt similar al d’altres grups que també la tenen incorporada a la seva pràctica assistencial.

Més informació