NOTICIAS

null Ivan Lopez

NOTICIAS
23/04/2024
L’Hospital de Sant Pau, participa en el 50th Annual Meeting de l’EBMT

L’equip de Trasplantament Pediàtric del Servei de Pediatria de Sant Pau ha presentat dos treballs en la cinquantena edició del congrés de l’European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), la trobada mundial més important en aquest àmbit que acaba de tenir lloc a Glasgow (Escòcia) amb l’assistència de més de 5.000 experts. 

El primer dels treballs, “Avaluació per part dels/les cuidadors/es de l‘entrevista pre TPH realitzada a Hospital de Dia Oncohematològic Pediàtric (Assessment by caregivers of the pre-HSCT interview)”, l’han dut a terme la Juana Membrado, infermera de l’Hospital de Dia, i la Paula Arnas, resident d’Infermeria, amb la col·laboració de l’equip mèdic i d’en Manuel Suero, coordinador de Qualitat TPH. Tots ells del Servei de Pediatria. L’estudi posa de relleu que l’entrevista és una eina més per valorar la informació pre TPH (pre trasplantament de progenitors hematopoètics) que l’Hospital de Sant Pau aborda íntegrament de manera clara i concisa amb un equip multidisciplinari.

El segon, “Implementació del genotip CYP3A5 per individualitzar la dosi de tracolimus en pacients pediàtrics sotmesos a trasplantament de progenitors hematopoètics (Implementation of CYP3A5 genotyping to individualise tacrolimus dose in paediatric patients undergoing stem cell transplantation)”, elaborat pel Dr. Iván López, responsable del Programa de Trasplantament de Progenitors Hematopoètics Pediàtric, en col·laboració amb l’equip del Servei de Farmàcia i Genètica. 

També s’han presentat dos altres treballs multicèntrics on l’Hospital de Sant Pau ha participat de la mà del Dr. Iván López, coautor en tots dos. El primer és un estudi retrospectiu multicèntric internacional liderat per la Dra. Katharina Kleinschmidt de la Universitat de Regensburg (Alemanya) i dut a terme a nom de Paediatric Diseases Working Party i de Inborn Errors Working Party sobre l’ús del fàrmac letermovir per al maneig de la profilaxi i infecció del citomegalovirus en pacients pediàtrics menors de 12 anys. Es titula “Letermovir in paediatric hematopoietic stem cell transplant recipients under age of 12: a retrospective multi-centre study on behalf of the IEWP and PDWP”.

El segon, “Clinical experience in the use of mesenchymal stromal cells in paediatric graft-versus-host disease: on behalf of the Spanish group of stem cell transplantation (GETH)”, ha estat liderat pel Dr. Carlos Echecopar i el Dr. David Bueno (Hospital Universitario La Paz) i s’ha desenvolupat en el sí del Grup Espanyol de TPH-TC (GETH-TC) sobre l’ús de cèl·lules mesenquimals per al tractament de la Malaltia Empelt contra Hoste en Pediatria (l’empelt reconeix com a estranys els teixits del receptor i es desencadena una resposta immune que acaba per malmetre l’òrgan afectat. A dia d’avui, segueix sent una de les complicacions del TPH que associa més morbimortalitat). 

Contacte Pediatria

Contacto
Ubicación

Secretaría: Bloque A, planta 5
Consultas Externas: Bloque A, planta 2, módulo 6
Sala de Hospitalización: Bloque E, planta 2
Urgencias Pediátricas: Bloque E, planta -1
Hospital de Día: Bloque E, planta 2
Cuidados Intensivos: Bloque C, planta -1
Unidad de Neonatología: Bloque C, planta -1

Contacto

Teléfono: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat