NOTICIAS

null Dia Mundial del sarcoma

NOTICIAS
13/07/2023
Dia Mundial del sarcoma

Avui, 13 de juliol, és el Dia Mundial del Sarcoma, terme general que s’utilitza per a un ampli grup de tipus de càncers que s’originen en els ossos i en els teixits tous del cos. Existeixen moltes varietats diferents de sarcomes i poden aparèixer en diverses parts de l’organisme. Una altra característica comuna és que poden presentar-se a qualsevol edat, des de la infància fins a la vellesa. Sant Pau s’adhereix a la lluita com a centre de referència d’aquesta especialitat amb una Unitat Funcional per a l’atenció dels tumors mesenquimals malignes ossis i de parts toves.
  
El sarcoma és un tumor maligne que deriva del mesènquima, una estructura embrionària de la qual es formen els músculs, les articulacions, els tendons i els ossos. Dins dels sarcomes es distingeixen principalment dos tipus: els d’ossos com a tals (tumors malignes primaris dels ossos) i els sarcomes de parts toves que ocupen músculs, vasos, nervis, articulacions... i altres teixits (derivats del mesènquima).

Són tumors molt poc freqüents, i això, juntament amb la gran varietat que hi ha, tant per les diferents localitzacions com per l'edat de presentació, fa que el seu diagnòstic i el seu tractament siguin complexos. Per això, s'aconsella que els pacients amb sarcomes siguin diagnosticats, tractats i seguits en centres de referència especialitzats, amb experiència, i amb una participació multidisciplinària de tots els especialistes necessaris per conformar l'equip assistencial adequat.

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té una àmplia experiència demostrada en el tractament dels sarcomes des de fa més de 40 anys. Des de 2015 està reconegut com a Centre de Referència Nacional (CSUR) i des de l'any 2017 forma part de la Xarxa Europea EURACAN (xarxa especialitzada en tumors rars i sòlids dels adults).

Sant Pau compta amb una Unitat Funcional per a l’atenció dels tumors mesenquimals malignes ossis i de parts toves (sarcomes), amb un equip multidisciplinari que participa en el circuit assistencial dels pacients amb sarcomes  i que està format per especialistes dels Serveis d’Anatomia Patològica, Cirurgia General i Digestiva, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Cirurgia Plàstica, Cirurgia Toràcica, Cirurgia Vascular, Epidemiologia, Medicina Física i Rehabilitació, Medicina Nuclear, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Radiodiagnòstic i Pediatria.

 

 

Com ens organitzem?

- Unitat Funcional de sarcomes: reuneix a tots els especialistes que participen en el circuit, centrant el procés assistencial del pacient i aconseguint que la presa de decisions sigui participativa i consensuada, i que inclogui les millors alternatives.  
Més informació 

- Comitè de sarcomes: reuneix setmanalment els mateixos especialistes de la Unitat Funcional, per discutir conjuntament tots els detalls del diagnòstic, tractament i seguiment d'aquests pacients.

- Comitè de Diagnòstic: se celebra de forma quinzenal al Servei d'Anatomia Patològica amb la participació del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i Radiodiagnòstic per debatre casos, de cara a les dificultats diagnòstiques que puguin sorgir.

- Gestora de casos: infermera que acompanya als pacients durant tot el procés, coordinant els recursos en funció de les necessitats i dels professionals implicats, per donar una millor atenció personalitzada i optimitzar l'ús dels recursos hospitalaris.
 

 

Com s’arriba al diagnòstic
 
El diagnòstic comença per la sospita clínica, el problema principal és que en el cas dels tumors de parts toves són tumors profunds. Un 75% no són dolorosos i costen més d’identificar. Hi ha molta variabilitat. Tots els ambulatoris tenen equips de radiografia o ecografia per poder fer un primer diagnòstic de sospita, després els pacients s’han de derivar a les unitats de referència d’aquesta patologia.

“Els ossis es poden identificar millor perquè sí que produeixen dolor, un dolor de tipus inflamatori, que no té res a veure amb el que genera l’artrosi o altres variants de dolor més mecànic. Per exemple, una de les sospites, donat que aquests tumors ossis solen aparèixer en joves o adolescents, és per la presència d’un dolor que desperta al malalt més de 15 dies seguits, sobretot a les nits (dolor nocturn). Si passa això s’ha d’anar al metge de capçalera o al pediatre per fer un diagnòstic i derivar-lo a les unitats de referència on es demanaran totes les proves complementàries, radiològiques..., i on es farà una biòpsia, per poder definir el diagnòstic, i es perfilarà un tractament adequat a les seves característiques” afirma el Dr. Isidre Gracia, coordinador de la Unitat Funcional de Sarcomes i cap clínic del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) de Sant Pau.
 

Són tumors agressius, malignes, es poden disseminar, però seguint estrictament els protocols  determinats per cada patologia tenen un bon abordatge multidisciplinari. “Són molt importants les unitats i els comitès per poder decidir quin és el tractament per a cadascun d’aquests tumors”, comenta el Dr. Gracia. D’altra banda, la supervivència està subjecta a la tipologia: els tumors ossis, amb criteris actuals, està entre el 70 i el 80% de supervivència a 5 anys, i en els tumors de parts toves entre el 60 i el 80%, perquè hi ha més variabilitat.
 


Una Unitat amb història


La Unitat de Cirurgia Ortopèdica Oncològica (nom que tenia originalment l’actual Unitat Funcional de Sarcomes en els seus inicis) “comença a treballar als anys 80 i és aleshores quan es fa el primer trasplantament massiu d'os a Espanya i possiblement les primeres reconstruccions amb megapròtesi tumorals del país” comenta el Dr. Gracia.
 
“Quan vaig començar a treballar a l'Hospital, l'any 1992, ja funcionava un primer Comitè de Sarcomes que es feia setmanalment (amb participació del Dr. López Pousa del Servei d’Oncologia Mèdica i del Dr. Majó, aleshores director de la Unitat de Cirurgia Ortopèdica Oncològica, del Servei de COT, amb el seu equip, en aquell moment format pel Dr. Doncel i del Dr. Ruiz) i d’altres participants d’altres serveis com Radiodiagnòstic i Oncologia Radioteràpica”, recorda el Dr. Gràcia. Durant un temps es va interrompre aquest primer comitè, i uns anys més tard es va reprendre, de 2004 fins a l'actualitat, amb periodicitat setmanal. Avui dia entren en discussió uns 25-30 casos setmanals.
 
Històricament, el Dr. Joan Majó va ser uns dels impulsors, pioners o fundadors del Grupo Español de Tumores del Aparato Locomotor (GRETAL) de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatologia (SECOT), va pertànyer a la Junta durant 6 anys. El Dr. Majó es va jubilar de l’Hospital de Sant Pau després de 40 anys d'activitat i el Dr. Gracia va passar a ser el coordinador de la Unitat i  cap clínic de COT des de l'any 2014; pertany també a la Junta de GRETAL (2012-2018) i va ser president d'aquest grup (2017-2019), portant a terme els primers dos estudis multicèntrics espanyols sobre patologia musculoesquelètica que presentats amb resultats preliminars al Congrés EMSOS (European Musculoskeletal Oncology Society) d'enguany i pendents de publicació a un journal d'alt impacte internacional. Aquests estudis compten amb la participació de més de 10 hospitals d’àmbit nacional.
 
Des de l’any 2016 el Dr. Gracia forma part també de la junta directiva del GEIS  (Grupo Español de Investigación en Sarcomas), és membre d’EMSOS (European Musculoskeletal Oncology Society), d’ISOLS (International Society of Limb Salvage Surgery) i és representant nacional en EEC (Euro Ewing Consortium) format per uns 40 països en el grup europeu de tractament quirúrgic del Sarcoma d’Ewing.

Contacte Pediatria

Contacto
Ubicación

Secretaría: Bloque A, planta 5
Consultas Externas: Bloque A, planta 2, módulo 6
Sala de Hospitalización: Bloque E, planta 2
Urgencias Pediátricas: Bloque E, planta -1
Hospital de Día: Bloque E, planta 2
Cuidados Intensivos: Bloque C, planta -1
Unidad de Neonatología: Bloque C, planta -1

Contacto

Teléfono: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat