Ruta de navegación

Cursos

Sant Pau Docent Cursos
Sant Pau Docente
Cursos

Publicador de contenidos

null Curs Tractament Depuratiu Continu en el Pacient Crític / Curso Tratamiento Depurativo Continuo en el Paciente Crítico

Publicador de contenidos
19/02/2024
Curs Tractament Depuratiu Continu en el Pacient Crític / Curso Tratamiento Depurativo Continuo en el Paciente Crítico

Formació específica en la depuració contínua que permeti al personal
d’infermeria liderar l’aplicació dels diferents tractaments depuratius que pugui precisar
el pacient crític / Formación específica en la depuración continua que permita al personal de enfermería liderar la aplicación de los diferentes tratamientos depurativos que pueda precisar el paciente crítico