Ruta de navegación

Actualidad

null Sant Pau reconegut amb 4 nous CSUR

Actualidad
11/03/2024
Sant Pau reconegut amb 4 nous CSUR

Sant pau compta, des d’aquest mes de març, amb quatre nous CSUR que acrediten l’Hospital com a centre de referència les següents patologies: autoimmunes sistèmiques i cirurgia reconstructiva uretral complexa (conjuntament amb la Fundació Puigvert) i síndromes de fallada medul·lar congènita i coagulopaties congènites (conjuntament amb l’Hospital de Sant Joan de Déu).

 

Els CSUR són una iniciativa d’àmbit estatal. Els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) dediquen la seva activitat a determinades patologies o grups de patologies que compleixen una o més de les característiques establertes en el Reial Decret 1302/2006. Els centres CSUR del Sistema Nacional de Salut donen cobertura al territori nacional per atendre a tots els pacients en igualtat de condicions, independentment del seu lloc de residència; proporcionen atenció en equips multidisciplinaris; garanteixen la continuïtat en l’atenció entre etapes de la vida del pacient (infant/adult) i entre nivells assistencials; avaluen els resultats i ofereixen formació a altres professionals.

Coneix quins altres CSUR té Sant Pau, així com altres àrees d’expertesa en malalties minoritàries