Actualidad

null Master

Actualidad
01/01/2023
13è Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques

Dilluns vinent comença la 13a edició del Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques, impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb l’Hospital de Sant Pau com a un dels tres centres col·laboradors. Aquesta formació vol aportar coneixement avançat en aquest àmbit de la cirurgia, sobretot en el seu vessant pràctic, amb l’assistència a intervencions de diferents especialitats i la col·laboració de diversos Serveis de diferents hospitals de Catalunya. El Màster, que consta de 60 crèdits ECTS, està dirigit pel Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unitat de Cirurgia Gastrointestinal i Hematològica de Sant Pau. Tota la informació, aquí

La justificació i l’èxit de la Cirurgia Endoscòpica radiquen en el concepte de Cirurgia de Mínima Invasió. En efectuar incisions mínimes, magnificant el camp quirúrgic pel sistema d’imatge es pot dur a terme una intervenció molt més precisa, amb menys pèrdua hemàtica i sense traumatitzar la paret abdominal. Aquesta mínima invasió comporta una menor agressió quirúrgica i, per tant, una recuperació més ràpida, reduint el període de recuperació, l’estada hospitalària i la convalescència.

El Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques, d’orientació investigadora i professionalitzadora, consta de 60 ECTS, de caràcter obligatori, distribuïts de la següent manera:

  • 30 ECTS corresponents a dos mòduls de formació acadèmica: classes magistrals, seminaris, pràctica clínica i de laboratori i sessions audiovisuals.
  • 15 ECTS corresponents a un mòdul de formació pràctica.
  • 15 ECTS corresponents al Treball de fi de Màster. El Treball ha de tenir les característiques suficients per a la seva publicació en una revista internacional indexada amb factor d’impacte.
  • ECTS específics per a l’orientació professionalitzadora: la coordinació general serà duta a terme per la figura del coordinador/a del Màster i els/les coordinadors/es de cada mòdul.