Ruta de navegación

Actualidad

null La Fundació Privada concedeix dos ajuts per a la promoció de projectes innovadors de validació clínica de solucions digitals de l’Hospital de Sant Pau

Actualidad
21/12/2023
La Fundació Privada concedeix dos ajuts per a la promoció de projectes innovadors de validació clínica de solucions digitals de l’Hospital de Sant Pau

La Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Fundació Privada), en el marc del seu PLA D’ACCIÓ SOCIAL I RECERCA 2023, i amb la finalitat de millorar l’assistència als pacients, ha concedit ajuts per valor de 50.000 euros a repartir entre dos projectes innovadors de validació clínica de solucions digitals de l’Hospital de Sant Pau, liderats pels doctors David Lobo Prat i Josep Estella i Tarriel, dels Serveis de Reumatologia i Ginecologia i Obstetrícia respectivament. 

El passat mes de maig es va obrir la convocatòria de la I edició d’ajuts destinats a la promoció de la innovació digital assistencial de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a través de la validació clínica de projectes assistencials amb caràcter innovador que facilitin l’adopció de tecnologia sanitària i la transformació de les rutes assistencials de l’Hospital i de l’entorn sanitari.

De les 23 sol·licituds presentades, el Comitè Avaluador reunit el passat 16 d’octubre i el director gerent de la Fundació Privada, Sr. Jordi Bachs Ferrer, van atorgar els ajuts als següents projectes:

El projecte “Desenvolupament, implementació i avaluació de l'estratègia integral de salut digital RheumAssist en la pràctica clínica de persones amb espondilartritis” liderat pel Dr. David Lobo Prat, del Servei de Reumatologia de l’Hospital de Sant Pau, rep un ajut de la Fundació Privada per a la promoció de projectes innovadors de validació clínica de solucions digitals la quantitat per valor de 25.000 euros.

L’objectiu principal del projecte Rheumassist és el desenvolupament, implementació i avaluació d’un model d’atenció innovador i integratiu per a persones amb espondilartritis comptant amb el suport de la salut digital. “A través d'un equip multidisciplinari estem desenvolupant una aplicació mòbil que ofereix tots els recursos d'utilitat per aconseguir una atenció holística a les persones amb espondilartritis. L'aplicació disposarà de programes d’exercici físic adaptats a la condició física de cada pacient i etapa evolutiva de la malaltia, eines de suport psicoemocional en format podcast, un mòdul de nutrició i dietètica, junt amb eines digitals de monitoratgede l'activitat de la malaltia i adherència al tractament farmacològic. Els fruits d’aquest projecte seran fàcilment extensibles i adaptables a altres patologies cròniques i, per tant, suposa una gran oportunitat per teixir el model de salut dels pròxims anys”, explica el Dr. Lobo.

 

El projecte titulat “Incorporació de la telemedicina mitjançant salut mòbil en el seguiment i maneig de la pacient afecta d'endometriosi (WHAT-END)” liderat pel Dr. Josep Estadella Tarriel, del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau, rep també l’ajut de la Fundació Privada per a la promoció de projectes innovadors de validació clínica de solucions digitals quantificat en 25.000 euros.

"Mitjançant aquest projecte proposem dissenyar, implementar i avaluar un nou protocol d'atenció a la pacient amb endometriosi basat en eines de telemedicina, millorant el circuit assistencial actual i empoderant al pacient mitjançant eines de Salut Digital. Aquest programa de telemedicina es du a terme mitjançant l'ús de l'aplicació mòbil de seguiment integral de la pacient (MyPlan). Les principals finalitats de l'ús de la plataforma són millorar la comunicació pacient-professional, empoderar al pacient en el maneig de la seva malaltia i tractament, detectar complicacions de la malaltia o efectes secundaris de la medicació de la forma precoç, i individualitzar les intervencions dels professionals gràcies als registres de la pacient a la plataforma", comenta el Dr. Estadella.

Més informació