Visor de contenido web Visor de contenido web

Àrea de Genòmica Clínica
Àrea de Genòmica Clínica

L'àrea de Genòmica Clínica dóna resposta a les necessitats de tots els serveis i unitats dels Laboratoris així com a les d'Anatomia Patològica pel que fa referència a extracció d'àcids nucleics i a la seva seqüenciació. Està equipada amb 5 seqüenciadors, tres dels quals basats en tecnologia NGS.

L'activitat d'aquesta àrea experimenta un increment continu i progressiu, especialment marcat des de finals de 2018 coincidint amb la posada a punt de l'anàlisi de l'exoma clínic amb finalitat diagnòstica.

L'any 2019, lactivitat de l'àrea pel que fa referència a extracció d'ADN ha estat de 4581 mostres; per seqüenciació d'ADN de 31475, per seqüenciació de panell de gens (NGS) de 1313 i per seqüenciació de l'exoma clínic (NGS) de 270 mostres.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visor de contenido web Visor de contenido web

Contacto
Teléfono

Laboratorio Core
935537267

Servicio de Genética, Servicio de Inmunologia y Unidad de Hemostasia y Trombosis
93 553 72 65

Servicio de Bioquímica y Unidad de Diagnóstico Biológico en Hematología
93 553 72 67

Servicio de Microbiología
93 553 73 80

Área de Genómica Clínica

935537265

Fax
93 553 72 87
Correo electrónico