Ruta de navegación

Actualidad

null Beques fundacio privada

Actualidad
28/02/2023
La Fundació Privada Hospital de la Sant Creu i Sant Pau adjudica 12 ajuts per a estades formatives a centres hospitalaris o de recerca

En data 22 de febrer de 2023, el director gerent de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de conformitat amb el previst a les bases de la convocatòria, ha resolt la concessió dels ajuts econòmics per a estades formatives a hospitals o centres de recerca biomèdica. Aquests ajuts estan dirigits a especialistes membres del cos facultatiu i tenen com a objectiu potenciar la incorporació de noves tecnologies, procediments i avenços assistencials a l’Hospital. S’han atorgat a dotze professionals de Sant Pau.

 

Virginia Pajares Ruiz

Servei de Pneumologia i Al·lèrgia de Sant Pau

Import: 8.800 €.
Estada d’1 mes a la Vanderbilt University Medical Center de Nashville, Tennessee (EUA).

El projecte persegueix millorar el maneig diagnòstic del càncer de pulmó per mètodes mínimament invasius amb tècniques de broncoscòpia avançada. L’Hospital disposa d’un navegador bronquial avançat i el propòsit d’aquesta estada és millorar les habilitats i aprofitament de l’ús d’aquest procediment en un centre internacional de gran referència, alhora que incorporar noves eines que permetin fins i tot el tractament mínimament invasiu dels tumors pulmonars.

 

Laura Escolà Vergè

Unitat de Malalties Infeccioses del Servei de Medicina Interna de Sant Pau

Import: 1.150 €.
Estada d’1 setmana a l’Hospital Vírgen del Rocío de Sevilla.

El projecte pretén posar en marxa un programa d’optimització del tractament antimicrobià (PROA)  per donar resposta a les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària i evitar l’ús inapropiat dels antibiòtics. El projecte té l’objectiu de conèixer l’experiència d’un centre de referència amb aquest programa i implantar-lo al nostre Hospital, a més de donar solucions a problemes assistencials com el mal ús dels antibiòtics i afavorir la generació de línies de recerca conjuntes.

 

Mireia Tondo Colomer

Servei de Bioquímica de Sant Pau

Import: 1.700 €.

Estada d’1 setmana a la University of Perugia (Itàlia).

El projecte pretén la incorporació a la cartera de serveis de l’Hospital d’una nova tècnica de laboratori  per a l’estudi  de les sinucleinopaties  (Malaltia de Parkinson i altres demències). Aquesta tècnica  permet fer un diagnòstic acurat i eficient d’aquestes malalties. Donat que es tracta d’una tècnica disponible en pocs centres a escala nacional,  la seva implementació permetria posicionar a l’Hospital com un centre de referència en aquest camp.

 

Marta Peró García

Servei de Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau

Import: 8.900 €.
Estada de 2 mesos a l’Amsterdam University Medical Center, d’Amsterdam (Holanda).

El projecte té una doble vessant, assistencial i de recerca. La línia de recerca ja està començada i compta amb dues publicacions internacionals que l’avalen. El projecte és de recerca bàsica i es basa a trobar un recurs terapèutic, mitjançant un nou biomaterial, per als prolapses vaginals. L’estada vol reforçar i ampliar la xarxa d’investigadors del projecte contactant professionals experts en disfuncions del sòl pelvià i amb línies de recerca similars. Alhora, es busca la formació en tècniques quirúrgiques noves en el tractament de la incontinència urinària que disminueixen el dolor postoperatori i poden ser una alternativa en cas de recidives.

 

Ariadna Tibau Martorell

Servei d’Oncologia Mèdica de Sant Pau

Import: 11.500 €.
Estada de 3 mesos al departament de Medicina del Brigham and Women's Hospital i la Universitat de Harvard a Cambridge, Massachusetts (EUA).

El projecte vol aprofundir coneixements en Salut Pública, especialment en l'ús i els resultats dels fàrmacs relacionats amb l’Oncologia, i millorar les col·laboracions en la recerca i els interessos clínics. Té com a objectiu avaluar l'eficàcia dels fàrmacs en relació amb els seus riscos i costos, i desenvolupar mètodes per optimitzar-ne el seu ús, i també millorar les col·laboracions i bones pràctiques a l’Hospital.

 

Anna Brujats Rubirola

Servei de Patologia Digestiva

Import: 3.800 €.
Estada de 2 mesos al Bern University Hospital de Berna (Suïssa).

El projecte pot representar per a l’Hospital la incorporació d’una millora assistencial considerable. Es tracta d’emprar l’elastografia esplènica per substituir la biòpsia hepàtica en l’estudi diagnòstic i evolutiu de l’hepatopatia crònica. La nova tècnica no és invasiva, resulta fàcil d’executar i s’aplicaria a una malaltia molt prevalent (1-2% de la població), amb absència de riscos per als pacients.

 

Edilmar A. Alvarado Tapias

Servei de Patologia Digestiva

Import: 3.750 €.
Estada de 3 mesos a la Faculté de Médecine – Université Paris, Cité de París (França).

El projecte conté un doble vessant amb potencial de recerca i assistencial. L’estudi de vesícules extracel·lulars circulants és una tècnica no invasiva que pot permetre el seguiment evolutiu de l’hepatopatia alcohòlica aguda i complementar la gamma actual de mètodes d’estudi vascular hemodinàmics, estalviant la necessitat de biòpsies de fetge i minimitzant riscs i costos. Aquesta tècnica no està disponible actualment a l’Hospital.


Manuel Tauron Ferrer

Servei de Cirurgia Cardíaca de Sant Pau

Import: 1.800 €.
Estada de 2 setmanes a l’Herzentrum Leipzig (Alemanya).

Aquest projecte vol implantar l’abordatge de la vàlvula mitral mitjançant toracotomia dreta i videotoracoscòpia,  i suposarà el posicionament de l’Hospital en la línia d’altres centres altament especialitzats en aquesta cirurgia. Aquest abordatge en mans expertes redueix les complicacions associades a aquest tipus de cirurgia i permet una recuperació postoperatòria més ràpida. L’objectiu de l’estada és reduir la corba d’aprenentatge en la tècnica i adquirir coneixements per a una correcta selecció dels pacients.

 

David Páez López-Bravo

Servei d’Oncologia Mèdica de Sant Pau

Import: 10.000 €.
Estada de 3 mesos a Neuroendocrine Tumour Unit – ENETS Centre of Excellence of Royal Free Hospital de Londres (Regne Unit).

El projecte busca aprendre d'especialistes amb gran experiència en el maneig de pacients amb tumors neuroendocrins (TNEs). Té com a objectius adquirir coneixements relacionats amb l'assistència directa i també els aspectes organitzatius i de gestió d'un centre d'excel·lència en TNEs, acreditar l’Hospital com a Centre d'Excel·lència ENETS del CSUR, incrementar la participació de l’Hospital en assaigs clínics, i desenvolupar col·laboracions i estudis translacionals implicats en el maneig dels pacients amb aquests tumors.

 

Cèsar Díaz Torné

Servei de Reumatologia

Import: 12.500 €.
Estada de 3 mesos al Department of General Practice & Primary Health Care, Faculty of Medical & Health Science, University of Auckland (Nova Zelanda).

El projecte té com a objectiu adquirir la formació adequada per a utilitzar el TC de doble energia (DECT) en l’estudi de les malalties articulars per a dipòsits de cristalls. Es tracta d’una tècnica diagnòstica i de maneig clínic puntera que no es realitza a l’Hospital, encara que, des de fa poc temps, es disposa d’un DECT i ja s’ha iniciat el procés d’adquisició del software necessari.  A més, l’estada en una unitat altament especialitzada en el maneig d’aquestes malalties servirà per millorar el model de funcionament de la Unitat de l’Hospital i la seva integració amb la primària, alhora que reforçar els lligams de recerca en aquest camp.

 

Federico Bertoletti

Servei de Patologia Digestiva de Sant Pau

Import: 2.100 €.
Estada de 3 mesos a l’Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

El projecte està relacionat amb els trastorns de la motilitat i d’altres disfuncions del tracte digestiu. Aquestes malalties són força comunes i ja es disposa de la tecnologia necessària per al seu estudi amb els estàndards moderns. Cal, però, millorar l’experiència en el seu ús i interpretació de resultats dels especialistes del Servei. L’aplicació dels nous coneixements adquirits en l’estada formativa serà immediata per als pacients de l’Hospital.

 

Roger Esmel Vilomara

Servei de Pediatria

Import: 4.250 €.
Estada de 3 mesos al Great Ormond Street Hospital de Londres (Regne Unit).

La proposta s’engloba dins del projecte de creació d’una Unitat de Cardiopaties Familiars i Cardiogenètica a l’Hospital. Concretament, la proposta pretén cobrir les mancances en aquesta àrea de coneixement relacionades amb l’àmbit de la Pediatria de l’Hospital, on no existeix una estructura establerta per atendre de manera monogràfica i estructurada a aquests pacients. Amb aquest objectiu, es farà una estada a una unitat de cardiopaties hereditàries de referència internacional, especialitzada en el diagnòstic, avaluació i tractament dels pacients pediàtrics amb malalties cardíaques hereditàries.

 

Més informació 

 

 

 

Banner Butlleti Sant Pau Ara

Imatge amb enllaç per realitzar subscripcions al butlletí
+
Subscriu-te al butlletí

 

ContacteComunicacio

Contacto Comunicación
Jefe de Prensa

Abraham del Moral

Teléfono: 93 553 78 30

Email: adelmoralp@santpau.cat

Alquiler de espacios

Teléfono: 93 553 78 30

Email: espais@santpau.cat