NEWS

null The service launches Workshops for Caregivers of frail people

NEWS
24/01/2024
The service launches Workshops for Caregivers of frail people

HOSSPAU Menu

News

Contacte Urgències

Contacte
Ubicació

Bloc E, planta -1

Bloc D, plantes -1 i 0

Contacte

Secretaria Urgències i Coordinació de Trasplantaments

Correu electrònic:

urgencies@santpau.cat

coordinaciotrasplantament@santpau.cat

Telèfon: 93 553 75 68