Preguntes Freqüents

En que consisteix la citologia cervico-vaginal?

La citología cervico-vaginal consisteix en l'obtenció de recobreix el coll de l'úter per analitzar-ho al micoscopi. La seva gran utilitat consisteix en la detecció de lesions inicials que podrien esdevenir un càncer de cèrvix. De vegades, pot associar la determinació de la presència del Virus del Papil.loma Humà, causant d'aquestes alteracions cel.lulars.

El cribatge de càncer de cèrvix s'ha de realitzar dels 25 als 65 anysde forma triennal.

 

Quan he de realitzar un estudi d'esterilitat i en que consisteix?

L'estudi bàsic d'esterilitat, engloba aquells procediments diagnòstics que es realitzen
sistemàticament en una primera visita a la parella que consulta per un problema de fertilitat. aquest estudi inicial orientarà a un tractament òptim, i en algunes ocasions a la realització d'altres
proves més complexes, depenent de les troballes inicials.
La impossibilitat de concebre després d'un any de relacions sexuals freqüents i no protegides ha deser motiu per iniciar l'estudi en la parella. Determinades circumstàncies, obliguen a escurçar aquest període de temps en 6 mesos: dones> 35 anys, existència de malalties genètiques, avortament de repetició, cirurgia pèlvica prèvia, homes amb patologia genital prèvia, o membres de la parella que anteriorment hagin tingut problemes per gestar.

 

A la pàgina de la Sociedad Española de Ginecologia y Obstetrícia (SEGO) podeu trobar més informació sobre aquestes i altres preguntes.

User information
Ubicació i contacte
Hospitalització

Bloc D - Planta 2

Sala de parts

Planta - 1

Consultes Externes
Bloc A - Planta 2 - Mòdul 5
Secretaria
Bloc A - Planta 5
Telèfon
93 553 70 41
Fax.
93 553 70 57
ASSIR Guinardó
3a planta del CAP Guinardó
Cr. Teodor Llorente, 26 - 08041 Barcelona
93 348 99 05