NEWS

null Natalia Mangas, vocal de la Junta directiva de l'Associació Catalana de Diabetis

NEWS
10/07/2023
Natalia Mangas, vocal de la Junta directiva de l'Associació Catalana de Diabetis

Natalia Mangas Fernández, infermera educadora de Diabetis de Sant Pau, ha estat nomenada vocal de la Junta directiva de l'Associació Catalana de Diabetis. Les seves funcions en el nou càrrec, amb una durada de tres anys, són assistir a les reunions ordinàries i extraordinàries de la junta per a l’organització de congressos, coordinar els ajuts a la investigació, així com avaluar les memòries finals i intermèdies dels estudis als quals se'ls ha concedit, entre d’altres.

Associació catalana de diabetis 


 

HOSSPAU Menu

News

Contacte endocrinologia

Contacte
Secretaria

Bloc A - Planta 4 - Mòdul 4

endocrinologia@santpau.cat

Tel. 93 556 56 61

Fax. 93 556 56 02

Consultes Externes
Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2
Hospital de Dia

Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2

Tel. 93 556 58 30