Breadcrumb

SalaDePremsa

Sala de premsa

HOSSPAU Menu Horizontal

Press room

null Sant Pau, Vall Hebron i Atencio Primaria posen en marxa la prova pilot del programa de deteccio precoç de aneurisma aorta abdominal (PDAAA)

Press room
11/05/2017
Sant Pau, Vall d’Hebron i Atenció Primària posen en marxa la prova pilot del programa de detecció precoç de l’aneurisma d’aorta abdominal (PDAAA)

Es tracta d’un estudi pioner a tot l’Estat, els resultats del qual seran molt importants per a determinar les característiques de l’aneurisma d’aorta abdominal en la població general i poder analitzar la viabilitat  d’un Programa poblacional de cribratge d’aquesta patologia.