Breadcrumb

Events

null Règim de visites per acompanyants a pacients en les diferents àrees de l’Hospital

Events
17/07/2023
Règim de visites per acompanyants a pacients en les diferents àrees de l’Hospital

Us informem del règim de visites d’acompanyants a pacients de Sant Pau, en àrees no Covid-19 i en les àrees Covid, amb la duració de les estades i horaris a les diferents zones de l’Hospital.


Règim de visites d’acompanyants a pacients en àrees no Covid-19

Unitats d’hospitalització convencional

  • 1 acompanyant per pacient de 08 h a 20h.
  • 1 acompanyant per pacient en torn de nit de 20 h a 08 h en situacions especials (mobilitat reduïda, discapacitat, desorientació, edat avançada,...) i aquelles altres situacions valorades per l’equip assistencial relacionades amb el benestar del pacient.
  • En casos de final de vida es contempla la presència de dos acompanyants simultàniament.
  • A les sales d’hospitalització d’Oncologia i Hematologia l’ús de mascareta quirúrgica és obligatori inclús a les sales d’espera i passadís.

Reanimació
▪    1 acompanyant per pacient de 10:30h a 11h i de 19 h a 19.30h.
▪    A l’Àrea Quirúrgica l’ús de mascareta quirúrgica és obligatori fins i tot a les sales d’espera i passadís.

Urgències
▪    1 acompanyant per pacient de 10 h a 20 h.
▪    1 acompanyant per romandre amb el pacient durant la tria, l'espera i estar present durant la primera visita mèdica.
▪    Al Servei d’Urgències l’ús de mascareta és obligatori fins i tot a les sales d’espera, al passadís i dins del box.
▪    La informació mèdica es donarà diàriament entre les 13h i les 14h, de manera presencial al box o de manera telefònica. 


UCI
▪   1 acompanyant per pacient de 13h a 14h i de 17.30h a 20h.
▪  La informació mèdica es donarà diàriament entre les 13h i les 14h, de manera presencial al box o de manera telefònica. 
▪    A la Unitat de Crítics l’ús de mascareta quirúrgica és obligatori fins i tot a les sales d’espera, passadís i dins del box.

Semicrítics
▪    1 acompanyant per pacient de 10 h a 20 h.
▪    A la Unitat de semicrítics l’ús de mascareta quirúrgica és obligatori fins i tot a les sales d’espera, passadís i dins del box.

▪  La informació mèdica es donarà diàriament entre les 13h i les 14h, de manera presencial al box o de manera telefònica. 

Hospitalització Psiquiatria
1 acompanyant per pacient de 10 h a 19 h.

Àrea Pediatria
▪    1 o 2 acompanyants per pacient durant les 24 hores del dia.
▪    En càmeres d'aïllament d’E2 de processos onco-hematològics: 1 acompanyant per pacient  durant les 24 hores del dia.
▪    A Pediatria l’ús de mascareta quirúrgica és obligatori (excepte a nounats) fins i tot a les sales d’espera i passadís.

Consultes Externes (CCEE) i Hospitals de Dia (HD)
▪    1 acompanyant per pacient
▪    A les Consultes Externes d’Hematologia, Oncologia, Pneumologia i Al·lèrgies, Malalties Infeccioses, Onco-hematologia pediàtrica i Transplantament de cor l’ús de mascareta quirúrgica  és obligatori fins i tot a les sales d’espera i passadís.
▪    Als Hospitals de Dia Hemato-Oncològic, Pneumologia i Al·lèrgia, Malalties Infeccioses i Pediatria  l’ús de mascareta quirúrgica és obligatori fins i tot a les sales d’espera i passadís.

Recordeu que: amb presència de símptomes respiratoris cal posposar la visita fins la seva recuperació. Si no és possible posposar la visita han de portar posada la mascareta en tot el recinte hospitalari (en     podran sol·licitar una a l’entrada).

 

Regim de visites per a acompanyants de pacients amb Covid-19 positiu

Informació a l’acompanyant en el moment de l’ingrés:
■    S’informarà a l’acompanyant de la situació clínica del pacient i de les condicions de la visita.
■    Es recomana que la persona visitant, disposi de la pauta completa de vacunació enfront la COVID-19 i no  tingui factors de risc (obesitat, diabetis, asma o malaltia pulmonar crònica, o immunodeprimits).
■    No entrar sense el permís del personal d’infermeria. La visita es farà a l’habitació i no es podrà sortir.
■    La visita es farà amb equip de protecció individual que consta de mascareta FFP2, bata i guants.

  A continuació es detalla la duració de les visites i horaris a les diferents àrees de l’Hospital:
■    Hospitalització convencional
•    Llits Parells: de 10h a 12h o de 15h a 17h
•    Llits Senars: de 12h a 14h o de 17h a 19h

■    Semicrítics
•    1 acompanyant per pacient de 13 h - 14:00h i de 17:30h – 20 h.

■    UCI
•    1 acompanyant per pacient de 13h- 14h i de 17:30h – 20 h.