Breadcrumb

Events

null Publicació provisional barems convocatòries de desembre 2022

Events
07/07/2023
Publicació provisional barems convocatòries de desembre 2022

Avui dia 7 de juliol, us informem de la publicació del càlcul provisional del barem associat a les convocatòries publicades el 30 de desembre de 2022 que tenen vinculada una prova tècnica.


El llistat de la publicació conté les dades anonimitzades, dels/de les candidats/es aptes/as que han participat en les convocatòries indicades, amb la corresponent puntuació provisional del barem per codi de DLT i per codi de la convocatòria.

La informació es podrà consultar des de la pàgina web de l’hospital utilitzant el número d’identificació personal de les convocatòries (format per 4 o 5 dígits) del que ja disposa cada candidat/a. 

Des del dia 7 al 21 de juliol de 2023, ambdós inclosos, s’obrirà el període d’al·legacions de les puntuacions provisionals dels barems, per tal que les persones aspirants puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Els passos a seguir en cas de presentar al·legacions, els trobareu al document adjunt d’aquesta comunicació, el qual conté la informació detallada i instruccions específiques.


Un cop es resolguin les al·legacions per part de la Comissió Avaluadora es publicaran les puntuacions definitives del barem i l’adjudicació provisional de les places.


També volem informar que el termini per poder retirar-se de la convocatòria/convocatòries, finalitza en la data en què s’acaba el període d’al·legacions (21 de juliol). 


Un cop es publiquin  les adjudicacions provisionals, només hi haurà una opció de renúncia. 
Davant de qualsevol consulta, no dubteu a escriure’ns un correu electrònic a l’adreça convocatories@santpau.cat


•    Criteris de valoració dels mèrits presentats, personal intern
•    Criteris de valoració dels mèrits presentats, personal extern
•    Model normalitzat d’al·legacions
•    Presentació convocatòries professionals