Breadcrumb

Events

null Publicació barems definitius i assignació provisional dels llocs resultants derivats de les convocatòries desembre 2022

Events
09/05/2024
Publicació barems definitius i assignació provisional dels llocs resultants derivats de les convocatòries desembre 2022

Ja teniu a la vostra disposició la publicació del càlcul definitiu del barem i assignació provisional dels llocs resultants derivats de les convocatòries publicades el 30 de desembre de 2022.

El llistat de la publicació conté les dades anonimitzades amb la corresponent puntuació definitiva del barem per codi de DLT i per codi de la convocatòria.

La informació es podrà consultar des de la pàgina web de l'Hospital utilitzant el número d’identificació personal de les convocatòries (format per 4 o 5 dígits) del que ja disposa cada candidat/a.

Des del dia 9 al 23 de maig, ambdós inclosos, s’obre el termini de 15 dies naturals per poder renunciar al lloc resultant assignat provisionalment.

El personal candidat rebrà una notificació per correu electrònic, informant de l’adjudicació provisional del lloc resultant.

En cas de renúncia s’haurà d’enviar un correu electrònic a convocatories@santpau.cat manifestant la teva voluntat de renúncia segons el model normalitzat, que trobaràs al web,  especificant expressament:

  • Si vols que se t’assigni un altre lloc convocat d’acord amb les preferències escollides.
  • Si NO vols que se t’assigni cap lloc convocat

En el cas b), si en la sol·licitud d’inscripció es va indicar que estaves interessat/da en els llocs resultants, encara tindràs l’opció de continuar en el procés sol·licitant de participar en els llocs resultants quan aquests s’ofereixin.

En cas d’acceptació no cal enviar cap correu ni fer cap comunicació al respecte*

Seguidament, transcorregut aquest període i rebudes les renúncies, que implicaran que s’hagi de tornar a fer l’adjudicació de llocs a tots els candidats/es, es farà una nova notificació per correu electrònic informant de l’adjudicació definitiva del lloc resultant. Recordem que, d’acord amb la regulació de moviments interns/externs establerts, l’adjudicació definitiva de lloc no té opció a renúncia.

*Nota aclaridora: Rebudes les renúncies i valorades per part de la Comissió Avaluadora, es tornarà a aplicar l’algoritme i, per tant, totes les persones, incloses que no han renunciat, és recalcularà i s’assignarà de nou els llocs d’acord amb les preferències escollides. El lloc assignat provisionalment no implica que per la no renúncia, sigui el lloc que s’assignarà definitivament.