Breadcrumb

Events

null Notícies 8 de març – Dia Internacional de les Dones

Events
08/03/2024
8 de març – Dia Internacional de les Dones

Tant el sexe biològic com el gènere -rols i estereotips lligats a aspectes socials i culturals- són factors crucials en les principals causes de mort i malaltia i cal tenir-los en compte per oferir una atenció sanitària de qualitat a la nostra societat.

En els últims anys molts estudis han posat en evidència importants diferencies entre homes i dones en com emmalaltim així com en les manifestacions clíniques de les malalties i en les respostes als tractaments.

De no tenir-se en compte aquestes diferències en l’atenció sanitària es produeix un biaix de gènere.

L’Hospital de Sant Pau, com a organització dedicada a tenir cura de la comunitat i a l’avenç de la medicina, treballa dia a dia per dotar-se d’una estratègia de perspectiva de gènere, basada en l’evidència científica, recolzada per un ampli consens en el sí de la institució i adaptada al seu context i necessitats específiques, al servei de l’interès general.

El nou pla estratègic de Sant Pau ha prioritzat la incorporació de la perspectiva de gènere de manera transversal per aconseguir millors resultats en salut amb la millor experiència de pacient, invertint en els tres àmbits que li son propis: assistència, docència i recerca.

El compromís de Sant Pau

Comissió de Salut i Gènere

La seva missió principal és garantir el principi d’equitat en salut, eliminant les desigualtats de gènere. Es va constituir el 8 de març de 2022 i està formada per personal facultatiu i d’Infermeria, de RRHH i de l’àrea d’Usuaris i Comunitat.

Pròximament, liderarà l’organització de la segona jornada participativa de l’Entre Dones, que tindrà lloc el proper dissabte 13 d’abril al Recinte Modernista de Sant Pau. Pots trobar més informació aquí.

Comissió d’Igualtat

Promocionar polítiques i reforçar una cultura que afavoreixi la igualtat plena entre homes i dones, establint llaços i relacions entre la Comissió de Salut i Gènere i tot l’equip professional de l’Hospital. Recentment, ha dut a terme l’actualització de la Guia de Llenguatge Igualitari

Programa transversal de salut de la dona i gènere de l’Institut de Recerca

El programa té com a objectiu promoure la investigació en salut amb perspectiva de sexe i gènere i en malalties que afecten a dones, així com disminuir la bretxa en la representació del sexe femení en qualsevol tipus d’estudi, ja sigui en ciència bàsica fins a recerca aplicada en humans.

Busca fomentar la incorporació de la perspectiva de sexe i gènere en el contingut de la recerca per cobrir els buits de coneixement existents, alliberar la recerca de biaixos, contribuir a minimitzar retards en el diagnòstic i els efectes adversos no esperats.