Breadcrumb

Events

null Informació sobre el procés de llocs resultants de les Convocatòries publicades el 30 de desembre 2022

Events
26/03/2024
Informació sobre el procés de llocs resultants de les Convocatòries publicades el 30 de desembre 2022

Ja teniu actualitzat al web de Sant Pau, a l’apartat de convocatòries el llistat de candidats admesos i exclosos dels llocs resultants derivats de les convocatòries de desembre de 2022. Podeu fer les vostres al·legacions fins al 10 d’abril de 2024.

Informem que s’ha publicat a la web de l’Hospital

  • El llistat anonimitzat d’admesos i exclosos dels candidats/es als llocs resultants de les convocatòries publicades el desembre de 2022.
  • El càlcul provisional del barem associat als llocs resultants (fase 1) de les convocatòries publicades el 30 de desembre de 2022, només dels candidats/es aptes que no han estat baremats/des amb anterioritat, amb la corresponent puntuació provisional per codi de DLT i per codi de la convocatòria.

    Des del dia 25 de març al 10 d’abril de 2024, ambdós inclosos, s’obre el període d’al·legacions de les puntuacions provisionals dels barems dels llocs resultants, per tal que les persones aspirants que no han estat baremades amb anterioritat i no disposen de barem definitiu, puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

    Per comunicar les al·legacions, s’haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça  convocatories@santpau.cat adjuntant el model normalitzat d’al·legacions, que es pot descarregar aquí

Un cop es resolguin les al·legacions per part de la Comissió Avaluadora, es publicaran les puntuacions definitives del barem i l’adjudicació provisional de llocs resultants de tots els candidats i candidates.

En una primera fase interna es tindrà en consideració únicament aquell personal candidat amb vinculació de caràcter indefinit. Un cop resolta la fase interna, es procedirà a la resolució de la fase externa. L’ordre d’assignació es farà tenint en compte: reincorporacions d’excedències promoció interna i personal no indefinit, tal com queda regulat al conveni vigent.

S’informa les persones aspirants que en cas de no estar interessades en algun dels llocs resultants en els quals s’ha inscrit, té la possibilitat de retirar la seva candidatura fins al dia 10 d’abril de 2024. Per fer-ho haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça convocatories@santpau.cat indicant el número de referència del lloc resultant del qual es vol retirar.

Un cop es publiquin  les adjudicacions provisionals, només hi haurà una opció de renúncia, després l’assignació serà definitiva.

Criteris de valoració dels mèrits presentats, personal intern.

Criteris de valoració dels mèrits presentats, personal extern.