Breadcrumb

Events

null Fe d’errates en els llocs resultants de les convocatòries publicades el desembre de 2022

Events
17/04/2024
Fe d’errates en els llocs resultants de les convocatòries publicades el desembre de 2022

A 20 de desembre de 2023 es van publicar 259 llocs resultants a l'apartat de convocatòries de la web i data d’avui, el procés es troba en el seu curs, en la fase del càlcul del barem provisional. Però s’ha advertit una errada material en la publicació del càlcul del barem provisional del lloc resultant de les convocatòries: 2022‐206 (ref.611) que és necessari rectificar, motiu pel qual passem a indicar el lloc resultant de les convocatòries que ha de ser corregit i a concretar el que s’ha rectificat del seu contingut original.

 

LLOC RESULTANT DE LA CONVOCATÒRIA Núm. 2022‐206 (ref.611) INFERMER/INFERMERA: Publicada amb la DLT: INF‐24 Modificació DLT: INF‐41