Events

null ESTRO

Events
13/03/2024
Sant Pau acull el curs de particle therapy de la ESTRO

Aquesta setmana Sant Pau acull el Curs de particle therapy de la ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology). Hi participen 127 professionals de tot el món, físics mèdics, oncòlegs radioteràpics, tècnics superiors en radioteràpia i representants de companyies tecnològiques del sector.

Aquesta és una edició especial del curs la qual incidirà en la formació de més de 60 professionals dels centres membres del Consorci Català per la Protonteràpia. Catalunya disposarà de 2 unitats de Protonteràpia fruit de la donació de la Fundació Amancio Ortega.

Més informació: https://www.estro.org/Courses/2024/Particle-Therapy