Events

null ESGE Days

Events
06/05/2024
Patologia Digestiva de Sant Pau, al congrés de la Societat Europea d’Endoscòpia Gastrointestinal

El Servei de Patologia Digestiva de l’Hospital de Sant Pau ha presentat una comunicació sobre l’estudi amb CPRE-colangioscòpia a l’estenosi biliar indeterminada biliar al congrés “ESGE Days 2024” de la Societat Europea d’Endoscòpia Gastrointestinal (ESGE), celebrat a finals d’abril a Berlín (Alemanya). 

La presentació, amb el títol “Accuracy of digital single-operator cholangioscopy for the diagnostic strategy for indeterminate biliary structure”, se centra en les estenosis biliars indeterminades, que condueixen a la repetició d’exploracions i endarrereixen el diagnòstic definitiu, amb un impacte negatiu en el pronòstic del pacient en cas d’etiologia maligna. En aquest cas, segons l’estudi, la colangioscòpia és de gran utilitat en el diagnòstic multidisciplinari de l’estenosi biliar indeterminada per descartar lesions intracoledocals amb un alt valor predictiu negatiu. El diagnòstic visual per colangioscòpia ha permès evitar cirurgies innecessàries i no endarrerir la seva realització en cas de sospita de malignitat.

Els autors d’aquest estudi són: la Dra. Cristina Gómez,  la Dra. Mar Concepción, la Dra. Justyna Szafranska, la Dra. Rafaella Romito, la Dra. Marianette Murzi, la Dra. Laura Bordoy, la Dra. Maria Àngels Escorsell, i el Dr. Carles Guarner, tots del Servei de Patologia Digestiva de Sant Pau. 

Els congressos “ESGE Days” ofereixen una plataforma on els entusiastes de l'endoscòpia es troben i intercanvien educació, innovació i inspiració en una reunió d'última generació per debatre els avenços en l’àmbit de l'endoscòpia, contribuir a seguir aprenent i compartir les últimes actualitzacions.