NEWS

null Sionis

NEWS
09/04/2024
El Dr. Alessandro Sionis, president electe de l’Association for Acute Cardiovascular Care

El Dr. Alessandro Sionis, director de la Unitat Coronària del Servei de Cardiologia de l’Hospital de Sant Pau, ha estat nomenat recentment president electe de l’Association for Acute Cardiovascular Care (ACVC), entitat científica que pertany a la Societat Europea de Cardiologia. Actualment, també és codirector del Comitè de Congressos i Esdeveniments de l’ACVC.  

El Dr. Sionis ocuparà el càrrec de president electe fins al 2026, quan passarà a assumir automàticament el càrrec de president de l’ACVC. L’Association for Acute Cardiovascular Care és una organització multidisciplinària creada durant el Congrés de la Societat Europea de Cardiologia de l’any 2012 que centra les seves activitats en l’abordatge de la malaltia cardiovascular aguda, des de l’episodi cardíac fins a l’estabilització del pacient. 

HOSSPAU Menu

News

Contacte Cardiologia

Contacte
Ubicació

Bloc A   Planta 4,  Mòdul 1

 

Consultes Externes del servei de Cardiologia:

Bloc A   Planta 3, Mòduls 3, 4 i 5

Contacte

Secretaria: 

Telèfon: 93.556.59.45

Fax: 93.556.56.03

cardiologia@santpau.cat