NEWS

null Sant Pau, entre les 6 millors comunicacions mundials del Congrés de la Societat de Tomografia Computada

NEWS
20/09/2023
Sant Pau, entre les 6 millors comunicacions mundials del Congrés de la Societat de Tomografia Computada

La Unitat d’Imatge Cardíaca del Servei de Cardiologia de l’Hospital de Sant Pau ha presentat un treball al Congrés Internacional de la Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT)  titulat “The impact of nitroglycerine premedication on dynamic stress CT perfusion values and their correlation with cardiac MR imaging”. Liderat pel Dr. David Viladés Medel i  defensat pel Dr. Carlos González Freixa davant d’un jurat internacional, el treball ha estat finalista entre les sis millors comunicacions mundials i aporta valor científic en l’anàlisi de la perfusió del cor davant la sospita de malaltia coronària que continua sent una de les principals causes de mortalitat.

HOSSPAU Menu

News

Contacte Cardiologia

Contacte
Ubicació

Bloc A   Planta 4,  Mòdul 1

 

Consultes Externes del servei de Cardiologia:

Bloc A   Planta 3, Mòduls 3, 4 i 5

Contacte

Secretaria: 

Telèfon: 93.556.59.45

Fax: 93.556.56.03

cardiologia@santpau.cat