Breadcrumb

Events

null Sant Pau primer hospital a Catalunya en implantar una nova tecnica mínimament invasiva que repara la dilatacio de la valvula tricuspide

Events
22/02/2023
Sant Pau, primer hospital a Catalunya en implantar una nova tècnica mínimament invasiva que repara la dilatació de la vàlvula tricúspide

L’Hospital de Sant Pau és el primer hospital de Catalunya, i el segon d’Espanya, que ha reparat amb èxit la distensió de la vàlvula tricúspide de dos pacients emprant una nova tècnica anomenada Edwards CardiobandTM (Edwards CardiobandTM Tricuspid Valve Reconstruction System). Sant Pau és un centre pioner en aplicar dispositius transcatèter com aquest en la pràctica clínica i un dels que té més experiència en aquesta mena d’intervencions. “Apliquem les tècniques més innovadores per poder oferir el major ventall d’opcions possible per al major número de pacients possible”, afirma el Dr. Dabit Arzamendi, metge adjunt de la Unitat d’Hemodinàmica del Servei de Cardiologia de Sant Pau.

La funció de la vàlvula tricúspide o “vàlvula oblidada” és evitar el reflux o regurgitació de sang del ventricle dret cap a l’aurícula dreta durant la contracció del ventricle dret, una complicació que augmenta significativament a partir dels 60 anys, afectant a més del 13% de les persones majors de 75 anys, i que pot provocar danys irreversibles i greus conseqüències per a la salut i la qualitat de vida dels pacients. Edwards CardiobandTM permet reparar la principal causa de la regurgitació: la dilatació, sense necessitat d’aturar el cor ni de fer una incisió al tòrax.

La intervenció es duu a terme mitjançant un procediment transcatèter, una opció menys invasiva per reparar vàlvules cardíaques amb fugues. No requereix aturar el cor o fer una incisió al tòrax. El procediment es fa amb una petita incisió a l’engonal, a través de la qual s’insereix un catèter llarg i estret que es guia fins al cor per reparar la vàlvula. Un cop en posició, la reparació es realitza reduint el diàmetre de l’estructura en forma d’anell situada en l’obertura de la vàlvula. “Això permet que les valves de la tricúspide es tanquin correctament i reduir la quantitat de fuga de sang. La disminució de la dilatació de la tricúspide es fa fins a la mida idònia per a cada pacient”, explica el Dr. Arzamendi.

La intervenció dura unes tres hores i té l’avantatge de que la implantació d’Edwards CardiobandTM no impossibilita o limita aplicar altres tècniques en el futur si fos necessari. Per altra banda, és una tècnica que requereix “un molt bon screening i avaluació per part de l’equip d’imatge i, a banda, has de tenir molta destresa durant la intervenció perquè el cor segueix bombejant sang i un cop posats els cargols no pots modificar la seva posició. És una tècnica molt exigent i molt pocs centres fan aquesta mena de procediment”.

Segons el Dr. Chi-Hion Li, coordinador de la Unitat de Valvulopaties de Sant Pau, “escollir la mida correcta d’Edwards CardiobandTM és important i preserva l’anatomia del voltant. A més, també garanteix bons resultats per al pacient i l’eficàcia del tractament”.

També és possible fer la simulació de com serà la implantació d’Edwards CardiobandTM. “Som capaços de superposar les imatges de l’escàner a la imatge real del pacient el dia de la intervenció, de manera que és possible veure on hem decidit posar exactament cadascun dels cargols i això ens ajuda a fer aquest procediment, molt complex de per sí”, explica el Dr. Li.

 

Una opció nova per a un tipus de malalt molt concret

El perfil de pacients candidats són malalts d’edat avançada, la majoria amb cirurgies prèvies de vàlvula mitral i amb una dilatació de la tricúspide -fins i tot alguns tenen dispositius implantats a través de la vàlvula (com marcapassos), que poden arribar a causar complicacions. “La patologia de la tricúspide és molt prevalent i les opcions quirúrgiques són poques. L’objectiu de la cardiologia és que tots els tractaments valvulars que tradicionalment havien tingut una solució quirúrgica, tinguin una alternativa mínimament invasiva”, segons el Dr. Arzamendi. 

La vàlvula tricúspide té, normalment, 3 valves, cordes i músculs i, si qualsevol d’aquestes tres estructures falla, tens una insuficiència cardíaca. Per arreglar-ho, i dins el concepte de reparació, actualment hi ha bàsicament tres possibilitats: la reparació percutània vora a vora, la reparació anomenada CAVI (posant una vàlvula en la vena cava superior i una altra en la vena cava inferior, i l’Edwards CardiobandTM. Una altra opció en desenvolupament clínic és la substitució de la vàlvula tricúspide. L’any 2021, Sant Pau va dur a terme un total de 23 intervencions de cirurgia de reparació amb catèter.