Breadcrumb

Events

null Sant Pau pioner a Catalunya a monitorar en remot als seus pacients amb marcapassos

Events
17/05/2021
Sant Pau pioner a Catalunya a monitorar en remot als seus pacients amb marcapassos

Sant Pau és el primer hospital, juntament amb Bellvitge, que desplega un nou model d’atenció als pacients que automàticament permet conèixer i actuar quan al pacient amb marcapassos se li detecta una anomalia. Aquesta tecnologia permet una transmissió de dades diàries que fan possible qualsevol intervenció d’urgència. Aquest canvi de model assistencial ha estat avalat en el projecte RITMOCORE PPI de la Comissió Europea dins el programa Horitzó 2020.

Els pacients que estan implantats amb un desfibril·lador o un marcapassos estan monitorats via control remot diàriament des de la seva residència o des del seu lloc d’esbarjo a través d’uns dispositius especials o a través d’una aplicació instal·lada en el seu propi terminal telefònic. En aquest moment, a Sant Pau, hi ha 3.000 pacients implantats amb marcapassos i 1.000 amb desfibril·ladors i, a Bellvitge, 4.500 i 1.150 respectivament.

Aquest avenç ha estat possible gràcies a la col·laboració prèvia de la indústria que fabrica els marcapassos i els desfibril·ladors amb els equips de Cardiologia de Sant Pau i Bellvitge, i a la preparació dels pacients i del seu entorn en el maneig de la tecnologia aplicada als dispositius. La col·laboració amb la indústria també permet escollir el millor equip segons les necessitats de cada pacient i dóna l’oportunitat de comptar amb equips d’altes prestacions en cas que sigui necessari.

El nou model assistencial va néixer a l’Hospital de Sant Pau el 2015 amb el projecte Stop&Go (https://cordis.europa.eu/project/id/621013), finançat pel 7è programa marc de la Unió Europea que permetia iniciar el control de pacients amb desfibril·ladors implantats.

La millora de l’atenció a aquests pacients no només consisteix a implementar les noves tecnologies a l’assistència, en aquest cas en el Servei de Cardiologia, sinó que augmenta la freqüència del control d’un any, sis o tres mesos en les visites presencials a la transmissió diària de dades amb aquesta tecnologia aplicada. També augmenta la seguretat i té un alt grau de satisfacció en els pacients.

Segons explica el Dr. Xavier Viñolas, director del Servei de Cardiologia de Sant Pau, “abans fèiem controls als pacients implantats cada tres o sis mesos realitzant les proves pertinents i ara els dispositius ens envien l’estat del pacient diàriament. Amb aquestes dades podem iniciar els tractaments necessaris o intervenir de seguida sense haver d’esperar. També ens permet veure anomalies del cor que abans ens podien passar desapercebudes entre visita i visita.”

Tot i tenir els seus transmissors i haver estat entrenats per al maneig d’aquesta tecnologia, els pacients tenen la possibilitat de parlar telefònicament amb un equip d’infermeria que està a la seva disposició per resoldre dubtes relacionats amb els dispositius o qualsevol altre àmbit de la seva patologia. Aquest servei compta amb  professionals que tenen els coneixements de tots els dispositius que s’implanten.

Per altra banda, i prèviament a la implantació del programa de control remot dels pacients implantats amb marcapassos o desfibril·ladors, es va fer una reorientació del pagament a la indústria pels seus serveis. El paradigma de pagar per un dispositiu es va canviar a pagar pels resultats clínics obtinguts en els pacients. El primer pas que en el qual es va avançar amb les marques comercials va ser unificar els valors que envien a l’Hospital a través dels transmissors, per tal que fossin uns valors realment eficaços en el control dels pacients implantats.

 

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu col·labora amb Sant Pau

La col·laboració de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu (https://www.fundaciodanielbravo.org/) amb aquest canvi de model assistencial, que inclou el programa de control remot dels pacients implantats, va permetre equipar la sala d’intervencionisme híbrida d’última generació a l’Hospital de Sant Pau, i tenir una sala de visionat i transmissió que facilita la docència dels mètodes d’implant de dispositius i altres intervencions a altres centres, sobretot a hospitals comarcals, hospitals de Llatinoamèrica, i a estudiants avançats que volen millorar les seves tècniques en aquest tipus d’intervencions.

 

Banner Butlleti Sant Pau Ara

Imatge amb enllaç per realitzar subscripcions al butlletí
+
Subscriu-te al butlletí

 

Contacte Comunicacio

communication contact
Press Officer

Abraham del Moral

Telèfon: 93 553 78 30

E-mail: adelmoralp@santpau.cat

Hiring Venues

Telephone: (+34) 93 553 78 30

E-mail: espais@santpau.cat