Breadcrumb

Events

null Modificacions en les convocatories de llocs de treball i ampliacio del termini per presentarse

Events
09/02/2023
Modificacions en les convocatòries de llocs de treball i ampliació del termini per presentar-se

Des del passat 30 de desembre de 2022 hi ha publicades un total de 496 convocatòries amb un termini de presentació, previst inicialment fins al 15 de febrer de 2023. Donat que s’han advertit uns errors en les convocatòries que cal corregir i que detallem en l’annex Fe d’errates, s’amplia el termini de les convocatòries al 28 de febrer de 2023.

Així mateix, es torna a publicar el document de “Formació” i el del “llistat de convocatòries” actualitzat.

Podràs accedir al llistat de convocatòries des de l’accés directe “Convocatòries” de la Plataforma Talent Sant Pau o des del web de l’hospital