Breadcrumb

Events

null Farmacia de Sant Pau rep el guardo al millor projecte dels Premis OAT Adherencia

Events
01/11/2021
Farmàcia de Sant Pau rep el guardó al millor projecte dels Premis OAT Adherencia

El Servei de Farmàcia de Sant Pau, en col·laboració amb el Programa de Trasplantament Cardíac, del Servei de Cardiologia i del Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital, van rebre recentment el premi al "Mejor proyecto de Adherencia en Farmacia Hospitalaria" de la III i  IV  edició dels Premios OAT Adherencia gràcies al projecte: “Mejora de la adherencia al tratamiento inmunosupresor en trasplante cardíaco con el soporte de la salud digital: ensayo clínico mHeart” de la Dra. Mar Gomis Pastor i Anna de Dios López, adjuntes del Servei de Farmàcia de Sant Pau.

mHeart és una plataforma web i aplicació mòbil de telemedicina per als pacients trasplantats cardíacs i als professionals sanitaris especialitzats que els atenen. mHeart va ser dissenyada i validada per permetre als pacients registrar la seva adherència així com registrar variables clíniques, efectes adversos i símptomes. Permet a més millorar les oportunitats de comunicació amb el pacient, incrementar la seguretat i l'eficàcia de la teràpia i empoderar al pacient en el maneig de la seva salut. 

L'estratègia de telemedicina mHeart ha demostrat un impacte positiu als resultats de salut avaluats mitjançant la realització d'un assaig clínic aleatoritzat. Les taxes d'adherència a la medicació antirebuig en pacients trasplantats cardíacs van millorar de forma estadísticament significativa al grup intervenció (85% versus 46%) [OR=6.7 (2.9;15.8), P-valor=.000]. La millora observada gràcies a aquesta estratègia innovadora i multinivell va resultar ser molt superior a les reportades a la bibliografia i considerades d'alt impacte. 

Sobre mHeart  

Fundació OAT 

 

 

Banner Butlleti Sant Pau Ara

Imatge amb enllaç per realitzar subscripcions al butlletí
+
Subscriu-te al butlletí

 

Contacte Comunicacio

communication contact
Press Officer

Abraham del Moral

Telèfon: 93 553 78 30

E-mail: adelmoralp@santpau.cat

Hiring Venues

Telephone: (+34) 93 553 78 30

E-mail: espais@santpau.cat