Breadcrumb

Events

null Dia Internacional del Voluntariat

Events
04/12/2022
Dia Internacional del Voluntariat

Sabies que el Programa de Voluntariat de Sant Pau és un dels més antics de l’àmbit hospitalari de Catalunya? Que funciona des de fa quasi 30 anys? I que actualment col·laboren amb nosaltres més d’un centenar de persones? Avui, Dia Internacional del Voluntariat, volem homenatjar la tasca que duen a terme totes aquestes persones, el seu compromís, la seva dedicació i els seus valors... perquè gràcies a elles l’assistència sanitària que oferim als pacients i les seves famílies és molt més amable, molt més propera i, en definitiva, molt més humana.

La Melinda Jiménez, responsable de Treball Social i del Programa de Voluntariat de Sant Pau, afirma que “estem molt i molt orgullosos de la tasca dels nostres voluntaris. I molt agraïts. Ajuden a humanitzar el tracte que el pacient rep durant la seva estada a l’Hospital i enriqueixen molt la relació de l’usuari o malalt amb el seu entorn assistencial”. I assenyala que “els voluntaris de Sant Pau duen a terme les seves activitats en línia amb els valors que des de sempre han definit la institució, sense oblidar que ells també constitueixen un valor cabdal per sí mateixos”. 

Avui, a Sant Pau hi col·laboren unes 100 persones amb l’objectiu de millorar la qualitat de l'estada hospitalària dels pacients i les seves famílies a través d'activitats d'acompanyament, oferint informació i suport psicosocial. Tot això en un model de voluntariat mixt, de manera que algunes d’aquestes persones venen a títol particular i d’altres procedeixen de diverses associacions: la Fundació Enriqueta Villavecchia, l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), la Federació Catalana de Voluntariat Social (Voluntaris.cat), la Fundació Autònoma Solidària (FAS) de la UAB, Stop Accidents Catalunya, o Suport i Companyia (SiC).

Totes elles participen en un ampli ventall de programes: Acompanyament i suport a sales, Acompanyament puntual a persones amb diversitat funcional que necessiten ajut per moure’s per l’Hospital, Acompanyament en el Bloc Quirúrgic mentre els pacients esperen a ser intervinguts... I també el Programa que dona suport a les diverses activitats que s’organitzen a Sant Pau, com les taules informatives amb motiu de Dies Mundials, la Jornada de Salut de la Dona “Entre Dones”, commemoracions, actes, campanyes específiques... entre d’altres.   

 

Com ser voluntari a Sant Pau?

Qualsevol persona que vulgui ser voluntària a Sant Pau pot contactar a través de la web de l’Hospital. A partir d’aquí, caldrà que passi per un itinerari amb diverses fases. La primera consisteix en una sessió d’acollida -que es fa mensualment amb tots els potencials voluntaris- on reben informació sobre quin tipus de voluntariat es fa a Sant Pau, dels diferents programes... i en una entrevista personal que serveix per conèixer millor els seus interessos, orientar-lo i explicar-li l’ABC del voluntari, en base a la Carta del Voluntariat en l’àmbit de la salut, com ara els drets i els deures, el compromís, els valors... i com tot això s’aplica a Sant Pau.

La segona fase consisteix en una formació bàsica sobre la història de Sant Pau, de l’Hospital actual, i en una formació més detallada sobre malalties de transmissió, equips de protecció, rentat de mans.. i també de relació, és a dir, de temes com l’escolta activa i l’empatia. Un cop superades aquestes diferents fases, es passa a una etapa de mentoring amb un voluntari sènior que dura com a mínim dues setmanes perquè la persona acabi de situar-se i agafar més desimboltura en les activitats.

Cada setmana es planifiquen les activitats dels voluntaris. “Principalment són els professionals d’Infermeria qui ens traslladen les necessitats i nosaltres organitzem un pla setmanal de les activitats que cal dur a terme. I sempre intentant anar en línia amb les característiques i preferències personals de cada voluntari”, explica la Melinda Jiménez