Breadcrumb

Events

null Adjudicacio de places per a residents 2023

Events
09/05/2023
Adjudicació de places per a residents 2023

L’Hospital de Sant Pau ha mostrat, un cop més, una alta capacitat d’atracció, amb un bon posicionament a l’Estat, segons els resultats del procés d’adjudicació de places de residents 2023 que ha finalitzat aquesta setmana.

El 54% del total de 93 places ofertes entre les diferents titulacions s’han adjudicat dins del 25% inicial, i un 20% dins del primer 10%. Quant a la capacitat d’atracció de les diferents especialitats, amb 4 places, som el centre de Catalunya amb el nombre més elevat entre les primeres 100 de Medicina adjudicades a tot l’Estat: 2 de Cardiologia, 1 de Dermatologia i 1 de Neurologia.

Hem tingut també 35 places adjudicades dins del primer quartil de la seva especialitat (39%), 19 d’elles escollides dintre del primer 10%: 1 de llevadora, 2 de Farmàcia Hospitalària, 3 de Cardiologia, 2 de Dermatologia, 2 de Neurologia, 2 de Cirurgia Plàstica, 1 Reumatologia, 2 d’Otorrinolaringologia, 1 d’Endocrinologia i 3 d’Anestesiologia.