Breadcrumb

Events

null Actualitzacio del Pla de Contingencia de lHospital de Sant Pau davant lepidemia de bronquiolitis a Catalunya 18 de novembre de 2022

Events
17/11/2022
Actualització del Pla de Contingència de l’Hospital de Sant Pau davant l’epidèmia de bronquiolitis a Catalunya – 18 de novembre de 2022

Com es va anunciar ahir, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha posat en marxa un Pla de Contingència per afrontar l’epidèmia de bronquiolitis a Catalunya.

Com a mesures organitzatives, fins ara, Sant Pau ha incrementat fins a doblar el nombre de llits passant de 6 a 12. de cures critiques i semi critiques pediàtriques,  amb equipament de ventilació no invasiva i de monitorització per a nens, que ja està en funcionament; s’han afegit 8 llits d’hospitalització convencional al Servei de Pediatria; i, pel que fa al reforç de professionals sanitaris, durant les 24 hores del dia hi haurà un pediatre, un professional d’infermeria i un TCAI (Tècnic en Cures d'Auxiliar d'Infermeria) addicionals a l’equip habitual les 24 hores del dia. 

Donat que la demanda d’ingrés ha seguit augmentant es converteix part de l’Hospital de Dia de Pediatria en un dispositiu d’hospitalització amb capacitat d’acollir-hi fins a 6 infants. No es descarten noves mesures per poder mantenir la resposta assistencial adequada a l’evolució de l’epidèmia.

En aquest enllaç es poden consultar les dades i gràfiques elaborades pel SIVIC a on es reflecteix que el nombre de casos diagnosticats és aproximadament el doble del previst, i per tant, les prediccions no són prou acurades i no és fàcil determinar la magnitud o la durada de l’epidèmia.