Neurologia
Neurologia

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Línies de recerca

 

UNITAT D'EPILEPSIA

Desenvolupament d'assajos clínics en epilèpsia de difícil control. En aquest moment estan en marxa els següents estudis:

 • Protocol JNJ-40411813EPY2001. Estudi randomizat, doble cec, controlat amb placebo, grups paral·lels, multicèntric, per a avaluar l'eficàcia, seguretat i tolerabilitat de JNJ- 40411813 com a teràpia adjuvant en pacients amb crisis d'inici focal amb resposta subòptima a levetiracetam.
  Promotor: Janssen Research & Development
 •  Protocol 1042-TSC-3001. Estudi en fase 3, doble cec, randomizat, controlat amb placebo, de teràpia adjuvant amb ganaxolona (GNX) en nens/as i adults/as amb epilèpsia relacionada amb Complex Esclerosi Tuberosa (CET).
  Promotor: Marinus Pharmaceuticals
   
 • Protocol AMZ002-002. Estudi en fase III, aleatoritzat i obert per a avaluar l'eficàcia i la seguretat d'AMZ002, en comparació amb vigabatrina, en el tractament d'espasmes infantils.
  Promotor: Amzell
 • Protocol ETX-*DS-001. ENVISION: Estudi de l'evolució natural de lactants i nens amb síndrome de Dravet amb SCN1A positiu (SCN1A+)
  Promotor: Encoded Therapeutics, Inc.