Informacio activitat Radiofisica

Activitat Assistencial 2019

Activitat assistencial relacionada amb oncologia radioteràpica

Dosimetria física

Controls de qualitat de l’equipament del servei d’Oncologia Radioteràpica.

Nº Controls de les unitats d’irradiació externa:

 • Equip RT superficial: 4 (trimestrals).
 • 4 acceleradors lineals:  mensuals: 32;  diàries: 166  (Clinac 1),  232  (Clinac 2),  232 (Clinac 3), 63 (TB0).


Dosimetria clínica

Nº TC* per planificació  RT externa: 2119 (3D:2021, 4D:54, PET-TC: 44)
Nº dosimetries dels pacients tractats amb RT externa:

 • Alta energia: 1995 (978 càlcul en 3D + 315 IMRT + 625 VMAT:+ 77 e-).

                   48 SBRT; Tècnica Irradiació corporal total: 17.

 •  Teràpia Superficial: 98.

Nº verificacions dosimètriques pre-tractament: 996.
Nº verificacions Unitats de Monitor (temps irradiació): 978.
Nº dosimetries “in vivo” (pacients) avaluades: 880.

Braquiteràpia de pròstata:

 •  Nº implants permanents: 2
 • Nº  de TC per Braquiteràpia: 3

 

Relacionada amb radiodiagnòstic i radiologia intervencionista

Controls de qualitat dels equips i dels sistemes d’imatge de RX de l’HSCSP.
Nº Controls de qualitat dels equips de raigs X (inclou estat de referència inicial i/o control
anual): 50.
 

 • Equips TC: 4 + 1 (RT)+ 0 (MN)
 • Equips Convencionals: 8 +2 (CIS Cotxeres) + 2 (CUAP Gràcia).
 • Equips Portàtils: 5.
 • Equips Telecomandaments: 2.
 • Equips Arcs Quirúrgics:  10.
 • Equips Intervencionisme: 6.
 • Equips Densitòmetres:  2.
 • Equips Mamògrafs: 4.
 • Equips Ortopantomògrafs: 1 (CIS Cotxeres,CC).
 • Equips Dentals: 1+2  (CIS Cotxeres,CC).

Nº Controls dels equips on s’ha fet verificació de dosi impartida a pacients: 32 + 4 (CC) + 1 (CG).
Nº Controls dels Sistemes d'Imatge Digital:12+3 (CC) + 2 (CG).
Nº Controls de qualitat monitors de raigs X: 594.
Nº Estimació dosi a pacient: 0.

Nº Estimació dosi embarassada: 1.


Activitat relacionada amb Medicina Nuclear

Controls de qualitat de l’equipament del Servei de Medicina Nuclear.

Nº Controls de qualitat dels equips :

 • Activímetre: 40.
 • Detector de tiroides: 16.
 • Gammacàmares SPECT/TC: 120.
 • Sondes intraoperatòries: 87.
 • Gammacàmara sentinella: 0.
 • PET/TC: 58.

Nº Estimació dosi a pacient: 6
Nº Estimació dosi embarassada: 3.
Nº dosimetries pacients tractats amb I-131: 77.
Nº pacients tractats amb Y-90: 0.

Nº pacients tractats amb Lu-177: 7.

 

Activitat de radioprotecció

Tasques generals a totes les instal·lacions de radiacions ionitzants
Elaboració de la documentació necessària per a la tramitació de permisos, informes,
autoritzacions i/o modificacions de:

 • Instal·lacions radioactives (IR) -Oncologia Radioteràpica, Medicina Nuclear, Laboratoris

assistencials i Laboratoris d’investigació: 2.

 • Instal·lacions equips de raigs X: 1 (CUAP Gràcia).


Vigilància d’àrees i mesures dels nivells de radiació:

 • IR (nº zones): 5 RT + 17 MN.
 • Equips RX: 19 + 5 (CIS Cotxeres) + 1 (CUAP Gràcia).


Vigilància radiològica individual del personal i gestió dels historials dosimètrics (nº persones):
397 (corresponen a 483 dosímetres).

Gestió i tramitació de:

 • Llicències del personal d'instal·lacions radioactives (116 persones): tramitacions 23.
 • Acreditacions del personal de raigs X (167 persones): tramitacions 37.


Verificació dels detectors de radiació/contaminació (IR): 19.Funcions específiques de les instal·lacions radioactives

Recepció i assistència a les inspeccions de les instal·lacions i tramitació de les actes: 4.
Gestió i retirada dels residus radioactius: 1.
Controls hermeticitat fonts encapsulades: 3MN + 2 RT.

 

Les tasques de Radioprotecció són imprescindibles per a la posada en marxa i funcionament de l'activitat assistencial de cadascuna de les àrees.

Nota (*) TC planifiació amb contrast: 170

HOSSPAU Menu

rad-contacte

Ubicació i Contacte
Ubicació
Radiofísica i Radioprotecció
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Quintí, 89
BLOC F, planta -2
08041 Barcelona

 

Contacte

Correu electrònic: Radiofisica_Radioproteccio@santpau.cat
Telèfon: 93 553 77 43
Fax: 93 553 77 44