Publicador de continguts

null 8th Annual Barcelona Symposium and Practical Course on Hybrid Imaging

Publicador de continguts
11/12/2015
8th Annual Barcelona Symposium and Practical Course on Hybrid Imaging

8th Annual Barcelona Symposium and Practical Course on Hybrid Imaging (SPECT/CT, PET/CT and MR/PET)

Darrera edició 12 – 13 novembre 2015. 

Curs internacional anual organitzat pel Dr. Ignasi Carrió (Hospital de Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona) i el Dr. Pablo Ros (University Hospitals of Cleveland, Universitat Autònoma de Barcelona) que compta amb la presència dels principals especialistes i amb l’auspici de la Societat Europea de Medicina Nuclear. Permet l’obtenció d’un certificat de competències en tècnica PET TC.

Més informació 

Contacte Medicina Nuclear

Contacte
Ubicació

Servei de Medicina Nuclear:  
Bloc F -2

Contacte

Secretaria

Direcció correu: medicinanuclear@santpau.cat

Telèfon: 93 553 77 97