Cartera de Serveis MFRH

Cartera de Serveis
 • Disfàgia  orofaríngia de l’adult i infantil.
 • Baveig patològic.
 • Tractament interdisciplinari de la paràlisi facial perifèrica que inclou tractament amb toxina botulínica i reeducació neuromuscular facial.
 • Tractament interdisciplinari de la incontinència vesical complexa.
 • Tractament interdisciplinari del limfedema primari o secundari de l’adult.
 • Tractament interdisciplinari de l’espasticitat de l’adult i l'infantil que inclou tractament amb toxina botulínica i prescripció ortopèdica.
 • Tractament interdisciplinari del pacient amputat complex.
 • Tractament de les desviacions del raquis de l’adolescent i de l’adult.
 • Reentrenament a l’esforç en pacient amb insuficiència cardíaca i programa del trasplantament cardíac.
 • Tractament interdisciplinari del malalt EPOC.
 • Tractament interdisciplinari del retard psicomotor infantil.
 • Tractament interdisciplinari del pacient amb patologia neuromuscular.
 • Tractament del dolor neuropàtic i locomotor.
 • Tractament interdisciplinari de les seqüeles del pacient oncològic procedent de:
  • Neurocirurgia.
  • COT.
  • Ginecologia.
  • Oncologia.
  • Hematologia.
 • Entrenament de força en l'ancià fràgil per disminuir reingressos
 • Tractament interdisciplinari del limfedema infantil
 • Prescripció ortopèdica infantil complexa
 • Tractament conductual del pacient amb seqüeles cognitives-conductuals derivades de patologia orgànica no degenerativa:
  • Tumors de SNC.
  • TCE.
  • AVC.
 • Programa de teràpia d'estimulació neurocognitiva que inclou tractament neurofarmacològic
 • Escola de patologia del llenguatge:
  • Suport als trastorns de l’aprenentatge de causa psicopatològica o ambiental.
    

HOSSPAU Menu

Contacte MFR

Contacte
Ubicació
Secretària: Bloc A - Planta 5, mòdul 2 
Consultes Externes: 
Bloc A - Planta 2, mòdul 4 
Bloc A - Planta 3, mòdul 2 
Antic hospital: Pavelló 20
Contacte

Secretària del Servei

Direcció correu: mfrhb@santpau.cat

Telèfon: 93 553 70 59

 

Recepció de Teràpia (Fisioteràpia, Logopèdia i Teràpia Ocupacional)

Direcció correu: recepciorehabilitaci@santpau.cat

Direcció correu: fisioterapia@santpau.cat

Telèfon: 93 291 90 50

(Extensió: 5788 / 5797)

Fax: 93 556 55 06