Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau participa en el Congrés Internacional de la Societat Europea de Respiratori (ERS)

Actualitat
13/09/2023
Sant Pau participa en el Congrés Internacional de la Societat Europea de Respiratori (ERS)

L’Hospital de Sant Pau ha presentat fins a cinc pòsters i una comunicació oral en el Congrés Internacional de l’European Respiratory Society (ERS), celebrat a Milà entre el 9 i el 13 de setembre i que ha reunit els experts més importants del món en aquesta especialitat. Podeu consultar el programa del Congrés aquí.

 

La Dra. Ana Pardessus, metgessa adjunta del Servei de Pneumologia de l’Hospital de Sant Pau,  ha presentat dos pòsters durant el congrés de l’ERS. El primer: “Electromagnetic navigation bronchoscopy for peripheral pulmonary lesions: An observational study. First experience”, recull els resultats obtinguts fins ara a la Unitat de Broncoscòpia i Pneumologia Intervencionista de Sant Pau gràcies a l’implementació d’aquesta tècnica per al diagnòstic de lesions pulmonars perifèriques i que permet un rendiment diagnòstic del 80% en la població estudiada. I, el segon: “Short-term effectiveness of positional obstructive sleep apnea therapy (SOMNIBEL®): An observational study”, analitza l'eficàcia i tolerància d’aquest dispositiu postural en el tractament de pacients diagnosticats d’apnea obstructiva del son posicional a la Unitat de Trastorns del Son de Sant Pau, on els resultats obtinguts van ser una taxa de pacients que van respondre del 47'5% i una bona tolerància en el 75% dels pacients.

El tercer pòster l’ha presentat la Marta Navarro, infermera de la Unitat de Broncoscòpia del Servei de Pneumologia de Sant Pau. Titulat “Routine monitoring with pleural manometry during thoracentesis in an Interventional Pulmonology Unit”, avalua la implementació de la manometria pleural per part de l'equip d'Infermeria, concloent que és una tècnica ben tolerada que permet l'evacuació d'una quantitat més gran de líquid pleural sense un augment de les complicacions ni de la complexitat del procediment.

L’Ariadna Farré, infermera de la D.U.I Teràpies Domiciliàries Respiratòries del Servei de Pneumologia, ha explicat com “Is the portable concetrator the best solution to correct exercice oxygen desaturation?” avalua el nombre de pacients amb dessaturació a l´esforç que no corregeixen la SpO2 amb el concentrador portàtil i necessiten canviar a oxigen líquid portàtil. Els pacients estudiats són pacients amb la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPC) i amb la malaltia pulmonar intersticial difusa (MPID). Com a recomanació, els professionals afirmen que és fonamental avaluar de forma personalitzada quin sistema portàtil és el més adequat per a cada pacient, perquè  fonamentalment entre els malalts amb MPID hi ha un alt percentatge que no corregeixen la SpO2 amb els concentradors portàtils malgrat el flux màxim en polsos.

La Dra. Ana Maria Fortuna, adjunta del Servei de Pneumologia a la Unitat de Trastorns del Son, ha presentat Screening for obstructive sleep apnea in patients with Down Syndrome”. L`apnea obstructiva del son (AOS) està infradiagnosticada en la Síndrome de Down (SD) malgrat l’elevada prevalença, i l’objectiu del treball ha estat valorar la utilitat del qüestionari PASHOS -un test de cribratge de l’AOS amb una precisió diagnòstica superior al 80% en població general- en persones amb la SD i comparar-lo amb els altres emprats habitualment.

Amb aquesta finalitat es va dur a terme un estudi observacional en adults amb SD sense deteriorament cognitiu, als quals se’ls va fer una vídeopolisomnografia i una recollida de dades antropomètriques, factors de risc cardiovascular i qüestionaris de qualitat de son, somnolència i detecció de l’AOS. Van participar-hi 89 persones: 51 (57,3%) homes, mitjana d'edat de 36.4 anys (9,71), IMC de 28,42 kg/m² (5,76) i circumferència del coll (CC) de 40.62 cm (3,87). El IAH mitjà va ser de 25,5 (28), i el temps acumulat amb SO2 <90% (CT90%) de 6,5 (12). Un 30,3% va presentar una AOS intensa. En tots els qüestionaris es va obtenir una baixa puntuació i una baixa rendibilitat diagnòstica, mentre que el test PASHOS és el que va mostrar una major sensibilitat (72%) i valor predictiu negatiu (65,6%).

Amb això, els autors van concloure que la rendibilitat diagnòstica dels test habituals de valoració i cribratge de l’AOS en població amb SD és baixa, mentre que el test PASHOS va mostrar valors discrets, però amb millor sensibilitat i valor predictiu negatiu. Els resultats mostren la necessitat de validar eines de cribratge de l’AOS específiques per a la població amb SD.

La Dra. Esther Palones, adjunta del Servei de Pneumologia de Sant Pau, ha presentat una comunicació oral del projecte “Genetic screening for cerebellar ataxia with neuropathy and bilateral vestibular areflexia syndrome (CANVAS) in patients with chronic cough. Preliminary analysis”. És un treball multidisciplinari dut a terme conjuntament pels serveis de Pneumologia, Genètica, Neurologia i Digestologia de l’Hospital de Sant Pau. L’objectiu principal ha estat conèixer la presència de l’expansió bial·lèlica AAGGG en RFC1 en els pacients que es trobaven en seguiment per tos crònica en la unitat especialitzada. Els objectius secundaris han estat descriure les seves característiques clínic-funcionals i avaluar l’ús del diapasó Rydel-Seiffer per a la detecció precoç en l’alteració perifèrica de la sensibilitat vibratòria.  

El Congrés de l’ERS és una trobada clau per als experts mundials en medicina i ciència de l’àmbit respiratori i el seu objectiu ha estat presentar i debatre quins han estat els últims avenços en totes i cadascuna de les àrees d’aquesta especialitat. En l’edició de 2023, s’han analitzat set àrees diferents: Malalties pulmonars intersticials, Trastorns del Son i la Respiració, Malalties de les Vies Respiratòries, Oncologia Toràcica, Malalties Respiratòries Pediàtriques, Malalties Vasculars Pulmonars, Cures Crítiques Respiratòries i Infeccions Respiratòries.