Ruta de navegació

Actualitat

null Resolució modificació de les convocatòries i nou termini de presentació de renúncies (Convocatòries desembre 2022)

Actualitat
15/09/2023
Resolució modificació de les convocatòries i nou termini de presentació de renúncies (Convocatòries desembre 2022)

Després de la publicació dels barems definitius i assignació provisional de les places, de data 24 de juliol de 2023, s’han detectat errors materials que han estat esmenats. Per aquest motiu, les Comissions Avaluadores han decidit que, en compliment dels principis de bona fe i transparència, correspon fer avui, dia 15 de setembre de 2023, la publicació, novament, dels barems definitius un cop realitzades les correccions de les puntuacions i, en conseqüència, assignacions provisionals resultants de places associades a les convocatòries publicades el 30 de desembre de 2022, que no tenen associada una prova tècnica.          


El llistat de la publicació conté les dades anonimitzades amb la corresponent puntuació definitiva del barem per codi de DLT i per codi de la convocatòria.


La informació es podrà consultar des de la pàgina web de l’hospital utilitzant el número d’identificació personal de les convocatòries (format per 4 o 5 dígits) del que ja disposa cada candidat/a. 


L’assignació de places s’ha fet seguint l’article 14 del conveni col·lectiu.

 
Des del dia 15 al 29 de setembre de 2023, ambdós inclosos, es torna a obrir el període de renúncia de 15 dies naturals perquè el personal assignat que decideixi renunciar a la plaça ho informi. 


El personal candidat rebrà una notificació per correu electrònic informant de l’adjudicació provisional del lloc convocat


És important que, encara que s’hagi enviat renúncia amb la publicació anterior dels barems definitius i assignacions provisionals, es torni a fer la renúncia de nou segons el procediment que s’explica a continuació.


En cas de renúncia, s’haurà d’enviar un correu electrònic a convocatories@santpau.cat manifestant la seva voluntat de renúncia segons el model normalitzat, que trobarà al web,  especificant expressament una d’aquestes dues opcions:


a)    Si vol que se li assigni un altre lloc convocat d’acord a la següent preferència escollida. 

b)    Si NO vol que se li assigni cap lloc convocat.
En el cas b), si en la sol·licitud d’inscripció es va indicar que estava interessat/da en els llocs resultants, continuarà tenint l’opció de continuar en el procés realitzant la sol·licitud de participar en els llocs resultants quan aquests s’ofereixin. 


En cas d’acceptació, no cal enviar cap correu ni fer cap comunicació al respecte.


Seguidament, transcorregut aquest període i rebudes les renúncies, que implicaran que s’hagi de tornar a fer l’adjudicació de llocs a tots els candidats,  es farà una nova notificació per correu electrònic informant de l’adjudicació definitiva del lloc convocat.


Davant de qualsevol consulta, no dubteu a escriure’ns un correu electrònic a l’adreça convocatories@santpau.cat